Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

Xin em đừng đến
Mưa cứ rơi …thời gian trôi nhè nhẹ
Sao trong lòng …anh mãi cứ nhớ thương
Em hảy hờn đi em…. Rồi chợt khóc
Giọt lệ tình ..rơi nhẹ ngở mưa rơi …

Anh cứ hẹn …nhưng em đừng đến nhé …
Xin mưa buồn…. hảy hòa lặng với tôi ,
Tí tách mưa rơi , em nào có biết..
Một mình buồn….. thầm lặng đếm mưa rơi .

Xin em đừng đến ….mặc anh đơn côi .
Để anh nghe… nổi buồn cơn mưa đổ..
Giọt mưa buồn ….hòa lệ tình đắng cay
Xin em đừng đến ……lẻ nào anh say..

0 nhận xét:

Đăng nhận xét