Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

Hướng dẫn cấu hình hạn chế truy cập internet trên ADSL Modem

Chức năng này có thể giúp người quản trị có thể kiểm soát truy cập Internet đối với các user trong mạng LAN của mình. Ở đây chúng tôi lấy ví dụ trên TD-8817, các dòng model khác bạn có thể thực hiện tương tự.

Bước 1 : Đăng nhập vào Modem Router TD-8817 (Gõ địa chỉ mặc định 192.168.1.1)


 

Bước 2 : Click Access Management --> Filter , chúng ta có những tính năng lọc như IP/MAC Filter, Application Filter, URL Filter

 ♦     IP / MAC Filter

Ø   Cấm theo địa chỉ IP


Điền và chọn các thông số vào các khung được đánh số như sau :

1 : Nếu là tạo mới chúng ta bắt đầu là 1

2 : Chọn PVC (click Interface Setup-->Internet, xem dòng Virtual Circuit)

3 : Cấm từ ngoài vào, từ trong ra, hay là cả 2

4 : Chọn đúng số thứ tự của Rule

5 : Chọn IP (Nếu muốn cấm bằng địa chỉ MAC thì chọn là MAC)

6 : Check vào Yes nếu muốn kích hoạt, không thì chọn là No

7 : Nhập Địa chỉ IP của máy cần cấm, nếu nhập là 0.0.0.0 thì Rule sẽ có hiệu lực với tất cả

8 : Nhập Subnet Mask của máy cần cấm

9 : Nhập vào port muốn cấm, nếu để là 0 thì cấm tất cả

10 : Nhập địa chỉ IP của mục đích cấm, nếu để là 0.0.0.0 thì sẽ tác dụng với tất cả IP, thường thì khung này chỉ cấm cụ thể một website nào đó có IP cụ thể

11 : Điền giống với ô số 8

12 : Nhập cổng của mục đích cần cấm

13 : Chọn giao thức

14 : Nếu chọn là Forward thì nó sẽ bỏ qua rule nếu ko thấy rule nào phù hợp, nếu chọn là Next, nó sẽ tìm kiếm rule kế tiếp sau khi thực hiện xong rule

15 : Danh sách các rule sẽ được hiển thị tại đây

Ví dụ : Giả sử bạn cấm máy có địa chỉ 192.168.1.7 không được gửi và nhận mail và máy có địa chỉ 192.168.1.8 không thể truy cập vào website có địa chỉ 202.96.134.12 thì làm như sau

  Ø   Cấm theo địa chỉ MAC (ô số 5 chọn là MAC)

Ví dụ : Nếu bạn muốn cấm 2 máy có địa chỉ MAC là 00-0A-EB-00-07-BE và 00-0A-EB-00-07-5F truy cập Internet thì làm như hình sau : 

  ♦   Application Filter

Nếu muốn kích hoạt tính năng này thì Click Activated, các ứng dụng có thể cấm là ICQ, MSN, YMSG, Real Audio/Video với lựa chọn cho phép hoặc cấm

  ♦  URL Filter

Chức năng này cho phép bạn cấm truy cập tới một website nào đó một cách nhanh hơn, lưu ý là sau khi cấm xong 1 trang web và muốn cấm thêm thì khung URL Index không được lặp lại, bạn sẽ cấm được tối đa 16 trang web bằng cách này

0 nhận xét:

Đăng nhận xét