Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

VÔ CẢM

Lòng ta vô cảm mất rồi

Không còn bối rối, bồi hồi như xưa

Người ấy gặp lại tay đưa

Ta cầm vô cảm như chưa cầm gì

0 nhận xét:

Đăng nhận xét