Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

Tổng hợp Tài liệu học của CCNA,CCNP,CCIE của Cisco full

Tài liệu học Cisco1.Cisco Press- CCNA - ICND 1 Official Certification Guide (2nd Edition)
http://up.4share.vn/f/6456535c525250...20Edition).pdf
2.Cisco Press- CCNA - ICND 2 Official Certification Guide (2nd Edition)
http://up.4share.vn/f/4e7c797678787d...20Edition).pdf
3.CCNA 640-802 Study Guide, 6th Edition 2007
http://up.4share.vn/f/61535659575752...ion%202007.pdf
4.Cisco.Press.CCNA.Portable.Command.Guide.2nd.Ed
http://up.4share.vn/f/6b595c535d5d5f...ide.2nd.Ed.pdf
5.CCNA Acdemy : 1. Network Fundamentals
http://up.4share.vn/f/4f7d787779797b...ndamentals.rar
6.CCNA Academy : 2. Routing Protocols and Concepts
http://up.4share.vn/f/4d7f7a757b7b7e...20Concepts.rar
7.CCNA Academy : 3. LAN Switching and Wireless
http://up.4share.vn/f/2210151a141416...20Wireless.rar
8.CCNA Academy : 4. Accessing the WAN
http://up.4share.vn/f/3406030c020207...0the%20WAN.rar


uploading...........

Bạn có thể xem cái tài liêu tại đây
https://learningnetwork.cisco.com/docs/DOC-4601

Mình đã tải về và up lên đầy đủ
http://up.4share.vn/f/7a484d424c4c4c49/CCIE EXAM.part1.rar
http://up.4share.vn/f/3406030c02020201/CCIE EXAM.part2.rar
http://up.4share.vn/f/2b191c131d1d1c1b/CCIE EXAM.part3.rar
http://up.4share.vn/f/5a686d626c6c6d6b/CCIE EXAM.part4.rar
http://up.4share.vn/f/291b1e111f1f1e1b/CCIE EXAM.part5.rar

 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét