Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

Tìm hiểu về Load balancing và Fault toleranceLoad balancing: khả năng cân bằng tải. Trong Etherchannel, lưu lượng (traffic) từ một máy nguồn đến một máy đích sẽ được phân phối trên các kết nối (link) / card mạng thành viên. Load balancing được hiểu là truyền đi đồng thời trên nhiều đường khác nhau mà cùng đến đích, nhờ vậy đạt được tốc độ cao, giảm tắc nghẽn trên một link nhất định. Nó cũng mang luôn ý nghĩa của Fault Tolerance vì cung cấp nhiều kết nối đến đích

* Fault tolerance: Khả năng chịu đựng lỗi: nếu có một kết nối thành viên hoặc một card mạng bị hỏng, lưu lượng sẽ chuyển qua các kết nối còn lại. 

Fault Tolerance là khả năng cung cấp thêm đường dự phòng cho đường chính để phòng khi đường chính bị down thôi, còn dữ liệu thì chỉ đi trên đường chính (Chẳng hạn như ngoài các kết nối leased line, người ta có thể dùng thêm kết nối ISDN giá rẻ để dự phòng khi đường leased line gặp sự cố, số liệu chỉ chuyển qua đường ISDN khi leased line gặp sự cố)

* Nếu dùng NIC Intel thì cứ vô tư Load Balancing nhiều NIC . Trong đĩa CD driver của Intel có phần Intel Proset cứ step by step thì Ok .

Chú ý thêm: Kinh nghiệm là Server nên xài Ram phải ECC ram(đã có sẵn trong cấu hình) thì mới tốt nếu không nó hay bị Dump,báo màn hình xanh Physyscal Memory . Hãy lưu ý.

Khi setup xong Intel Proset nó có phần Load Balancing trong networkplace cứ chỉnh IP hay mọi thứ đều nằm trong đó . Còn 2 Nic của bạn không chỉnh một thứ gì hết. Khi 1 Nic die thì Nic kia vẫn chạy bình thường .

Tham khảo thêm:
Load balancing
http://techpubs.sgi.com/library/tpl/...S_AG/ch01.html

Fault tolerance
http://www.progent.com/fault_toleran...clustering.htm

0 nhận xét:

Đăng nhận xét