Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

PowerPoint ngừng hoạt động sau khi sửa chữa một bài thuyết trình

Trong khi mở một tệp tin PowerPoint bạn có thể gặp phải một loạt các thông báo lỗi, làm theo hướng dẫn của các thông báo lỗi cuối cùng dẫn đến việc đóng băng PowerPoint hoặc PowerPoint tự ý khởi động lại.

Hầu hết người sử dụng gặp phải lỗi này khi đang sử dụng PowerPoint 2010 hoặc PowerPoint 2013.Thông tin chi tiết lỗi như sau.


 1. Đầu tiên khi bạn cố gắng để mở một tệp tin có chứa các liên kết đến một đối tượng OLE bạn nhận được thông báo lỗi. PowerPoint found a problem with content in OLE.pptx. PowerPoint can attempt to repair the presentation.If you trust the source of this presentation, click repair.

  Như hình dưới đây:
  lỗi OLE

 2. Nếu bạn click vào Repair, sau khi quá trình sửa chữa kết thúc bạn tiếp tục nhận được thông báo lỗi thứ 2.powerpoint removed unreadable content in... - hình dưới.lỗi power point

 3. Khi Click vào OK, bạn nhận được một thông báo bảo mật như sau:thông báo bảo mật office

 4. Nếu bạn click vào Update links bạn sẽ nhận thấy PowerPoint ngừng hoạt động hoặc tự ý khởi động lại


Để giải quyết lỗi này, thực hiện chính xác và tuần tự các bước dưới đây:

 1. Khi tiến hành đến đến hết bước 3, thay vì click Update Links, hãy tạm thời click vàoCancel để hủy bỏ việc cập nhật mới đường dẫn.

 2. Trên cửa sổ làm việc của PowerPoint, click menu Files sau đó click Save as... để lưu tệp tin vào một thư mục khác trên ổ đĩa của bạn.

 3. Sau khi lưu thành công, click vào Close trên menu Files để đóng tệp tin đang mở hiện tại.

 4. Tiếp tục trong menu Files, click Open để mở tệp tin vừa lưu mới. Lúc này bạn sẽ lại nhận được thông báo cập nhật đường dẫn mới cho tệp tin giống như bước 3 trong mục các thông báo lỗi. Click vào Update Links để cập nhật cài đặt mới cho tệp tin.

 5. Sau khi quá trình cập nhật kết thúc, bạn sẽ nhận được một thông báo như hình dưới, click vào OK để hoàn tất cập nhật.cập nhật thành công

 6. Tiếp tục chọn menu Files click vào Edit Links to Files trong mục Related Documentsrelated documents

 7. Trong hộp thoại Links dialog, chọn liên kết mà bạn muốn thiết lập lại sau đó nhấn để chọn một trong các tính năng sau đây:Lưu bản trình bày sau khi bạn đã chỉnh sửa tất cả các liên kết bị hỏng trong bài trình bày để hoàn tất quá trình sửa lỗi.

  • Update Now - Sử dụng tính năng này để cập nhật các liên kết đến các đối tượng OLE hoặc tập tin hình ảnh.

  • Change Source- Sử dụng tính năng này để thay đổi vị trí nguồn cho các đối tượng OLE hoặc tập tin hình ảnh.

  • Break Link - Sử dụng tính năng này để phá vỡ các liên kết đến tập tin nguồn cho các đối tượng OLE. Trước khi bạn có thể phá vỡ các liên kết đến một tập tin hình ảnh, bạn phải thiết lập lại liên kết. Sau đó, bạn có thể nhúng các hình ảnh vào bài trình bày. 8. Lưu bản trình bày sau khi bạn đã chỉnh sửa tất cả các liên kết bị hỏng trong bài trình bày để hoàn tất quá trình sửa lỗi.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét