Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

Màu sắc trong tiếng anh

what colour is it?đây là màu gì?
 
whitemàu trắng
yellowmàu vàng
orangemàu da cam
pinkmàu hồng
redmàu đỏ
brownmàu nâu
greenmàu xanh lá cây
bluemàu xanh da trời
purplemàu tím
greygraymàu xám
blackmàu đenShades of colour - Độ đậm nhạt của màu sắc
light brownmàu nâu nhạt
light greenmàu xanh lá cây nhạt
light bluemàu xanh da trời nhạt
 
dark brownmàu nâu đậm
dark greenmàu xanh lá cây đậm
dark bluemàu xanh da trời đậm
 

1 nhận xét: