Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

LỜI TIÊN ĐOÁN

Anh yêu em cho em cả bốn mùa
Em chỉ lấy ba mùa đẹp nhất
Nên bây giờ khi tình em đã mất
Anh còn lại có mỗi mùa đông

Mảnh trăng xưa tròn và đẹp lắm
Như tình đầu lời hẹn ước đôi ta
Giờ trăng bỗng khuyết đi một nữa
Hình như từ khi em đi xa

Anh trêu em chỉ yêu em một nữa
Một nữa dành lúc để xa nhau
Không ngờ đó là lời tiên đoán
Để bay giờ mới thấm niềm đau.

 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét