Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

Lập trình web - HTML5 với 12 tính năng cần biết

Là một chuyên gia lập trình web, điều mà bạn cần phải chú trọng là việc tiếp thu những kỹ thuật mới để theo kịp với các công nghệ mới phát triển hàng ngày. Bài viết này nhằm mục đích chia sẻ các tính năng mới mà HTML5 đem đến. Hy vọng bạn sẽ có thêm nhiều trải nghiệm mới và tự tin trên con đường phát triển lập trình web của mình trong tương lai.
Khi tìm hiểu về lập trình web với HTML5, chắc hẳn bạn sẽ đúc kết cho mình nhiều bài học thú vịđưới dây là 12 tính năng căn bản mà HTML mang đến cho chúng ta.1. New Doctype


Trước đây khi lập trình web bạn phải khai báo như thế này cho trang html của bạn:

<!--DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">


Nhưng với HTML5 thì bạn sẽ chỉ cần:

<!DOCTYPE html>

Rất đơn giản và dễ nhớ phải không.

2. The Figure Element


Chúng ta cùng xem xét cách sử dụng hình ảnh sau :

<img src="path/to/image" alt="About image" />
<p>Hình ảnh về mặt trời. </p>


Với cách viết như thế này thì thật khó để kết hợp phần chú thích bên dưới thẻ <p> với tấm hình ở trên nó. Nhưng với HTML5 bạn có thể giải quyết điều này một cách đơn giản, với việc cho ra đời thẻ <figure> cùng với thẻ<figcaption>mà giờ đây bạn có thể kết hộp giữa hình và phần chú thích cho tấm hình đó.

<figure>
<img src="path/to/image" alt="About image" />
<figcaption>
<p>Đây là phần chú thích của tấm ảnh trên. </p>
</figcaption>
</figure>

3. Không sử dụng thuộc tính Types cho khai báo trong Scripts và Links


Trước đây khi chèn một file javacript hay css bạn khai báo thế này :

link rel="stylesheet" href="path/to/stylesheet.css" type="text/css" />
<script type="text/javascript" src="path/to/script.js"></script>


Giờ đây với HTML5, bạn không cần phải chèn thêm thuộc tính type nữa

link rel="stylesheet" href="path/to/stylesheet.css" />
<script src="path/to/script.js"></script>

4 Có hay không có dấu nháy đều được


Để dễ hiểu các bạn xem đoạn html sau :

<p id=someId> Start the reactor.

Nếu như trước đây, bạn viết như thế này thì sẽ bị lỗi, nhưng với HTML5, bạn không cần phải sử dụng dấu nháy cho các thuộc tính, thậm chí là không cần phải đóng thẻ lại. Tuy nhiên theo mình thì các bạn không nên tận dụng tính năng này, Nếu bạn không muốn bị mắc kẹt vào một đống hỗn độn giữa các thẻ.

5 Khả năng chỉnh sửa nội dung trực tiếp


Với thuộc tính contenteditable, HTML5 mang đến cho bạn khả năng chỉnh sửa nội dung trực tiếp,các bạn xem ví dụ sau :

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>untitled</title>
</head>
<body>
<h2> To-Do List </h2>
<ul contenteditable="true">
<li> Break mechanical cab driver. </li>
<li> Drive to abandoned factory
<li> Watch video of self </li>
</ul>
</body>
</html>


Tính năng mà chúng ta cần xem xét kỹ ở đây là :

<ul contenteditable=true>

6 Email Inputs


Nếu bạn chèn thêm thuộc tính type=”email” vào bên trong thẻ <input> thì các trình duyệt sẽ tự động kiểm chứng dữ liệu người dùng nhập vào có phải là địa chỉ email hợp lệ hay không. Tuy nhiên thuộc tính này chỉ có thể chạy tốt trên các trình duyệt mới nhất. Nếu bạn đang sử dụng các trình duyệt ở phiên bản cũ thì sẽ không thấy được tác dụng của thuộc tính này.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>untitled</title>
</head>
<body>
<form action="" method="get">
<label for="email">Email:</label>
<input id="email" name="email" type="email" />
<button type="submit"> Submit Form </button>
</form>
</body>
</html>7. Placeholders


Trước dây để tạo placeholders, bạn sẽ cần phải dùng đến JavaScript, tuy nhiên với HTML5 bạn có thể không cần dùng đến javascript nữa.

<input name="email" type="email" placeholder="doug@givethesepeopleair.com" />

Tuy nhiên thuộc tính này lại vẫn chưa được hỗ trợ trên tất cả các trình duyệt, các bạn có thể xem ví dụ hiển thị ở các trình duyệt khác nhau như sau :


8. Local Storage


Với tính năng này , HTML5 cho phép bạn lưu trữ những gì bạn nhập ngay cả khi bạn tắt trình duyệt hoặc refresh trang. Nhưng không phải tất cả các trình duyệt đều hỗ trợ tính năng này.Các bạn có thể tham khảo hình sau :


9. Thuộc tính Required


Khi bạn đặt thuộc tính required vào bên trong các thẻ <input> thì các trình duyệt sẽ tự động kiểm tra và sẽ không submit form cho đến khi người dùng nhập giá trị vào các field. Để dễ hiểu các bạn xem ví dụ sau :

<form method="post" action="">
<label for="someInput"> Your Name: </label>
<input type="text" id="someInput" name="someInput" placeholder="Douglas Quaid" required>
<button type="submit">Go</button>
</form>
Để sử dụng thuộc tính này, các bạn dùng như sau :

<input type="text" name="someInput" required>

Hoặc

<input type="text" name="someInput" required="required">


10. Audio và Video Support


Không cần phải cài đặt plugin từ các hãng thứ ba, HTML5 cho phép bạn chơi các file nhạc với thẻ <audio> và video với thẻ <video>.

<audio autoplay="autoplay" controls="controls">
<source src="file.ogg" />
<source src="file.mp3" />
<a href="file.mp3">Download this file.</a>
</audio>


VIDEO

<video controls preload>
<source src="cohagenPhoneCall.ogv" type="video/ogg; codecs='vorbis, theora'" />
<source src="cohagenPhoneCall.mp4" type="video/mp4; 'codecs='avc1.42E01E, mp4a.40.2'" />
<p> Your browser is old. <a href="cohagenPhoneCall.mp4">Download this video instead.</a> </p>
</video>


Do các trình duyệt vẫn chưa đồng bộ nên bạn cần phải chuyển đội file audio ra nhiều định dạng khác nhau.  Ví dụ .ogg cho Firefox. Các bạn có thể tham khảo bảng sau :
BrowserVideo formatsAudio formats
Firefox 7WebMVorbis
Chrome 15MP4, WebMAAC, MP3, Vorbis
Safari 5.1MP4 3AAC, MP3 3
Internet Explorer 9MP4AAC, MP3
Opera 11.5WebMVorbis
iOS 4 (iPod Touch 4)MP4AAC, MP3
iOS 5 (iPad 1)MP4AAC, MP3
Android 2.2 (HTC Legend) 1MP4AAC
Android 2.3 (HTC Desire)MP4AAC, MP3
Android 4.0 (Galaxy S2)MP4, WebM, FLVAAC, MP3, Vorbis 2
Android 4.1 (Nexus 7)MP4, WebMAAC, MP3, Vorbis
WinPho 7.5 (HTC Radar)MP4AAC, MP3


11. Regular Expressions


Trước đây, để kiểm chứng dữ liệu nhập của người dùng như kiểm tra tính hộp lệ của địa chỉ email, chúng ta phải dùng đến JavaScript hoặc các lệnh lập trình khác. Nhưng với HTML5 bạn không cần phải làm như thế nữa.

<form action="" method="post">
<label for="username">Create a Username: </label>
<input type="text"
name="username"
id="username"
placeholder="4 <> 10"
pattern="[A-Za-z]{4,10}"
autofocus
required>
<button type="submit">Go </button>
</form>

12. Đánh dấu những dòng quan trọng


Đây là tính năng rất hay mà HTML5 mang lại cho chúng ta, với việc dùng thẻ <mark>, bạn sẽ có thể đánh dấu cho người dùng thấy những dòng quan trọng mà bạn muốn nhấn mạnh.

<h3> Search Results </h3>
<p> They were interrupted, just after Quato said, <mark>"Open your Mind"</mark>. </p>


 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét