Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

Hướng dẫn Cách lấy đường dẫn tương đối

Bây giờ mình sẽ đưa một ví dụ để ghi nhớ cách lấy đường dẫn tương đối.
Khi biên dịch chương trình (file HotelManagement.exe nằm trong thư mục Debug) nó sẽ cần đọc những hình ảnh nằm trong thư mục Images như hình sau:


ví dụ là hình pict.png đi nha.
Ở đây, mình thấy folder bin sẽ ngang cấp với folder Images mà mình cần đi đến.
như vậy từ file HotelManagement.exe (trong Debug) mình cần đi ra khỏi thư mục Debug (1) và ra khỏi thư mục bin (2). Vậy là phải lùi ra 2 và sau đó đi vào folder Images và tìm hình pict.png mong muốn. Và code mô tả sẽ là:

..//..//Images//pict.png

nên giả như là trước các dấu hai chấm (..//..//) là file thực thi HotelManagement.exe là mình sẽ thấy là rất dễ để lấy đường dẫn tương đối.
dấu hai chấm đầu tiên là từ file HotelManagement.exe lùi ra khỏi thư mục Debug(nghĩa là đang ở trong thư mục bin).
dấu hai chấm thứ hai là từ trong bin đi ra khỏi bin.
và tiếp theo là đi vào trong Images và cuối cùng là file ảnh pict.png mong muốn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét