Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

CÂU THƠ CUỐI

Ta về viết nốt bài thơ


Bao năm lận đận bây giờ chưa xong


Câu thơ buông xuống cuối dòng


Chữ tình lẫn mất vào trong chữ tiền. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét