Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

Tổng hợp trọn bộ phim hoạt hình Tom và Jerry Full mediafire update 2013

Tom và Jerry
PHIM NỔI TIẾNG QUA NHIỀU THẬP NIÊN
110 tập Tom và Jerry (avi + 3GP - mediafire)

sau vài ngày download phiên bản gốc tại đây mình đã CHUYỂN ĐỔI (CONVERT) từng tập một thành avi + 3GP tổng 110 T.AVI - 110 T.3GP nay mình úp nên 4r chia xẻ cùng toàn thể anh em.

  


Tom và Jerry là một bộ phim hoạt hình nhiều tập nổi tiếng của điện ảnh Mỹ,được sáng tạo, 
viết kịch bản và đạo diễn bởi hai nhà làm phim hoạt họa là William Hanna và Joseph Barbera. 
Mặc dù được sản xuất trong những năm từ 1940 đến 1967
nhưng dường như bộ phim hoạt hình này vẫn còn rất cuốn hút và quen thuộc
đối với nhiều thế hệ người xem.

Tom và Jerry đã từng giành được 7 giải Oscar, 
chia sẻ danh hiệu "bộ phim hoạt hình đoạt nhiều giải nhất" 
cùng với Silly Symphonies của Walt Disney.

1940-1958
Được đạo diễn bởi William Hanna và Joseph Barbera cho Metro-Goldwyn-Mayer
(M-G-M) cartoon studio (1940 – 1958) - 114 bộ phim:

Đạo diễn: William Hanna , Joseph Barbera 
Kịch bản: William Hanna, Joseph Barbera 
Hoạt họa: Carl Urbano, Tony Pabian, Jack Zander, Pete Burness, 
Bob Allen, Michael Lah, Kenneth Muse, Ed Barge, Ray Patterson,
Irven Spence, Lewis Marshall, Ken Southworth, Bill Schipek, 
Herman Cohen, Jack Carr, James Escalante, Carlo Vinci 
Layout by Dick Bickenbach 
Hình nền: Robert Gentle 
Nhạc: Scott Bradley 
Sản xuất: Rudolf Ising, Fred Quimby, William Hanna, Joseph Barber

đã (CONVERT)
phin dùng cho hầu hết các dòng mobile

file 1 avi
DOWNLOAD 19 TẬP 
file 1 3gp
DOWNLOAD 19 TẬPfile 2 avi


file 2 3gp


 

 

file 3 - avi


file 3 - 3gp

 


DOWNLOAD


 


Xem coi Download phim hoạt hình Tom And Jerry Online miễn phí tòan tập trọn bộ
Tom và Jerry toàn tập trọn bộ 161 tập Mediafire Mega1280
Download Tom và Jerry 1940 - 1967 tòan tập trọn bộ 161 tập Link Mega 1280:
Download Tom And Jerry 1940 - 1967 tòan tập trọn bộ 161 tập Link Mediafire:

Pass unlock Mediafire: leechhdvn


 1. Tom And Jerry - 001 - Puss Gets The Boot (1940).avi

 2. Tom And Jerry - 002 - The Midnight Snack (1941).avi

 3. Tom And Jerry - 003 - The Night Before Christmas (1941).avi

 4. Tom And Jerry - 004 - Fraidy Cat (1942).avi

 5. Tom And Jerry - 005 - Dog Trouble (1942)

 6. Tom And Jerry - 006 - Puss N Toots (1942).avi

 7. Tom And Jerry - 007 - The Bowling Alley Cat (1942).avi

 8. Tom And Jerry - 008 - Fine Feathered Friend (1942).avi

 9. Tom And Jerry - 009 - Sufferin' Cats (1943).avi

 10. Tom And Jerry - 010 - The Lonesome Mouse (1943).avi

 11. Tom And Jerry - 011 - The Yankee Doodle Mouse (1943).avi

 12. Tom And Jerry - 012 - Baby Puss (1943).avi

 13. Tom And Jerry - 013 - The Zoot Cat (1944).avi

 14. Tom And Jerry - 014 - Million Dollar Cat (1944).avi

 15. Tom And Jerry - 015 - The Bodyguard (1944).avi

 16. Tom And Jerry - 016 - Puttin' On The Dog (1944).avi

 17. Tom And Jerry - 017 - Mouse Trouble (1944).avi

 18. Tom And Jerry - 018 - The Mouse Comes To Dinner (1945).avi

 19. Tom And Jerry - 019 - Mouse In Manhattan (1945).avi

 20. Tom And Jerry - 020 - Tee For Two (1945).avi

 21. Tom And Jerry - 021 - Flirty Birdy (1945).avi

 22. Tom And Jerry - 022 - Quiet Please (1945).avi

 23. Tom And Jerry - 023 - Springtime For Thomas (1946).avi

 24. Tom And Jerry - 024 - The Milky Waif (1946).avi

 25. Tom And Jerry - 025 - Trap Happy (1946)

 26. Tom And Jerry - 026 - Solid Serenade (1946).avi

 27. Tom And Jerry - 027 - Cat Fishin' (1947).avi

 28. Tom And Jerry - 028 - Part Time Pal (1947).avi

 29. Tom And Jerry - 029 - The Cat Concerto (1947).avi

 30. Tom And Jerry - 030 - Dr Jekyll And Mr Mouse (1947).avi

 31. Tom And Jerry - 031 - Salt Water Tabby (1947).avi

 32. Tom And Jerry - 032 - A Mouse In The House (1947).avi

 33. Tom And Jerry - 033 - The Invisible Mouse (1947).avi

 34. Tom And Jerry - 034 - Kitty Foiled (1948)

 35. Tom And Jerry - 035 - The Truce Hurts (1948).avi

 36. Tom And Jerry - 036 - Old Rockin' Chair Tom (1948).avi

 37. Tom And Jerry - 037 - Professor Tom (1948).avi

 38. Tom And Jerry - 038 - Mouse Cleaning (1948).avi

 39. Tom And Jerry - 039 - Polka Dot Puss (1948).avi

 40. Tom And Jerry - 040 - The Little Orphan (1949).avi

 41. Tom And Jerry - 041 - Hatch Up Your Troubles (1949).avi

 42. Tom And Jerry - 042 - Heavenly Puss (1949).avi

 43. Tom And Jerry - 043 - The Cat And The Mermouse (1949).avi

 44. Tom And Jerry - 044 - Love That Pup (1949).avi

 45. Tom And Jerry - 045 - Jerry's Diary (1949).avi

 46. Tom And Jerry - 046 - Tennis Chumps (1949).avi

 47. Tom And Jerry - 047 - Little Quacker (1950).avi

 48. Tom And Jerry - 048 - Saturday Evening Puss (1950).avi

 49. Tom And Jerry - 049 - Texas Tom (1950).avi

 50. Tom And Jerry - 050 - Jerry And The Lion (1950).avi

 51. Tom And Jerry - 051 - Safety Second (1950).avi

 52. Tom And Jerry - 052 - The Hollywood Bowl (1950).avi

 53. Tom And Jerry - 053 - The Framed Cat (1950).avi

 54. Tom And Jerry - 054 - Cue Ball Cat (1950).avi

 55. Tom And Jerry - 055 - Casanova Cat (1951).avi

 56. Tom And Jerry - 056 - Jerry And The Goldfish (1951).avi

 57. Tom And Jerry - 057 - Jerry's Cousin (1951).avi

 58. Tom And Jerry - 058 - Sleepy Time Tom (1951).avi

 59. Tom And Jerry - 059 - His Mouse Friday (1951).avi

 60. Tom And Jerry - 060 - Slicked Up Pup (1951).avi

 61. Tom And Jerry - 061 - Nit Witty Kitty (1951).avi

 62. Tom And Jerry - 062 - Cat Napping (1951).avi

 63. Tom And Jerry - 063 - The Flying Cat (1951).avi

 64. Tom And Jerry - 064 - The Duck Doctor (1952).avi

 65. Tom And Jerry - 065 - The Two Mouseketeers (1952).avi

 66. Tom And Jerry - 066 - Smitten Kitten (1952).avi

 67. Tom And Jerry - 067 - Triplet Trouble (1952).avi

 68. Tom And Jerry - 068 - Little Runaway (1952).avi

 69. Tom And Jerry - 069 - Fit To Be Tied (1952).avi

 70. Tom And Jerry - 070 - Push Button Kitty (1952).avi

 71. Tom And Jerry - 071 - Cruise Cat (1952).avi

 72. Tom And Jerry - 072 - The Dog House (1952).avi

 73. Tom And Jerry - 073 - The Missing Mouse (1953).avi

 74. Tom And Jerry - 074 - Jerry And Jumbo (1953).avi

 75. Tom And Jerry - 075 - Johann Mouse (1953).avi

 76. Tom And Jerry - 076 - That's My Pup (1953).avi

 77. Tom And Jerry - 077 - Just Ducky (1953).avi

 78. Tom And Jerry - 078 - Two Little Indians (1953).avi

 79. Tom And Jerry - 079 - Life With Tom (1953).avi

 80. Tom And Jerry - 080 - Puppy Tale (1954).avi

 81. Tom And Jerry - 081 - Posse Cat (1954).avi

 82. Tom And Jerry - 082 - Hic Cup Pup (1954).avi

 83. Tom And Jerry - 083 - Little School Mouse (1954)

 84. Tom And Jerry - 084 - Baby Butch (1954).avi

 85. Tom And Jerry - 085 - Mice Follies (1954).avi

 86. Tom And Jerry - 086 - Neapolitan Mouse (1954).avi

 87. Tom And Jerry - 087 - Downhearted Duckling (1954).avi

 88. Tom And Jerry - 088 - Pet Peeve (1954).avi

 89. Tom And Jerry - 089 - Touche, Pussy Cat (1954).avi

 90. Tom And Jerry - 090 - Southbound Duckling (1955).avi

 91. Tom And Jerry - 091 - Pup On A Picnic (1955).avi

 92. Tom And Jerry - 092 - Mouse For Sale (1955).avi

 93. Tom And Jerry - 093 - Designs On Jerry (1955).avi

 94. Tom And Jerry - 094 - Tom And Cherie (1955).avi

 95. Tom And Jerry - 095 - Smarty Cat (1955).avi

 96. Tom And Jerry - 096 - Pecos Pest (1955).avi

 97. Tom And Jerry - 097 - That's My Mommy (1955).avi

 98. Tom And Jerry - 098 - The Flying Sorceress (1956).avi

 99. Tom And Jerry - 099 - The Egg And Jerry (1956).avi

 100. Tom And Jerry - 100 - Busy Buddies (1956)

 101. Tom And Jerry - 101 - Muscle Beach Tom (1956).avi

 102. Tom And Jerry - 102 - Down Beat Bear (1956).avi

 103. Tom And Jerry - 103 - Blue Cat Blues (1956).avi

 104. Tom And Jerry - 104 - Barbecue Brawl (1956).avi

 105. Tom And Jerry - 105 - Tops With Pops (1957).avi

 106. Tom And Jerry - 106 - Timid Tabby (1957).avi

 107. Tom And Jerry - 107 - Feedin' The Kiddie (1957).avi

 108. Tom And Jerry - 108 - Mucho Mouse (1957).avi

 109. Tom And Jerry - 109 - Tom's Photo Finish (1957).avi

 110. Tom And Jerry - 110 - Happy Go Ducky (1958).avi

 111. Tom And Jerry - 111 - Royal Cat Nap (1958).avi

 112. Tom And Jerry - 112 - The Vanishing Duck (1958).avi

 113. Tom And Jerry - 113 - Robin Hoodwinked (1958).avi

 114. Tom And Jerry - 114 - Tot Watchers (1958).avi

 115. Tom And Jerry - 115 - Switchin' Kitten (1961).avi

 116. Tom And Jerry - 116 - Down And Outing (1961).avi

 117. Tom And Jerry - 117 - It Is Greek To Meow! (1961).avi

 118. Tom And Jerry - 118 - High Steaks (1962).avi

 119. Tom And Jerry - 119 - Mouse Into Space (1962).avi

 120. Tom And Jerry - 120 - Landing Stripling (1962).avi

 121. Tom And Jerry - 121 - Calypso Cat (1962).avi

 122. Tom And Jerry - 122 - Dicky Moe (1962).avi

 123. Tom And Jerry - 123 - The Tom And Jerry Cartoon Kit (1962 ).avi

 124. Tom And Jerry - 124 - Tall In The Trap (1962)

 125. Tom And Jerry - 125 - Sorry Safari (1962).avi

 126. Tom And Jerry - 126 - Buddies, Thicker Than Water (1962).avi

 127. Tom And Jerry - 127 - Carmen Get It! (1962).avi

 128. Tom And Jerry - 128 - Penthouse Mouse (1963).avi

 129. Tom And Jerry - 129 - The Cat Above & The Mouse Below ( 1964).avi

 130. Tom And Jerry - 130 - Is There A Doctor In The Mouse (1 964).avi

 131. Tom And Jerry - 131 - Much Ado About Mousing (1964).avi

 132. Tom And Jerry - 132 - Snowbody Loves Me (1964).avi

 133. Tom And Jerry - 133 - The Unshrinkable Jerry Mouse (1964).avi

 134. Tom And Jerry - 134 - Ah, Sweet Mouse Story Of Life (1965 ).avi

 135. Tom And Jerry - 135 - Tomic Energy (1965).avi

 136. Tom And Jerry - 136 - Bad Day At Cat Rock (1965).avi

 137. Tom And Jerry - 137 - The Brothers Carry Mouse Off (1965).a vi

 138. Tom And Jerry - 138 - Haunted Mouse (1965).avi

 139. Tom And Jerry - 139 - I'm Just Wild About Jerry (1965).avi

 140. Tom And Jerry - 140 - Of Feline Bondage (1965).avi

 141. Tom And Jerry - 141 - The Year Of The Mouse (1965).avi

 142. Tom And Jerry - 142 - The Cat's Me Ouch (1965).avi

 143. Tom And Jerry - 143 - Duel Personality (1966).avi

 144. Tom And Jerry - 144 - Jerry, Jerry, Quite Contrary (1966).avi

 145. Tom And Jerry - 145 - Jerry Go Round (1966).avi

 146. Tom And Jerry - 146 - Love Me, Love My Mouse (1966).avi

 147. Tom And Jerry - 147 - Puss N Boats (1966).avi

 148. Tom And Jerry - 148 - Filet Meow (1966).avi

 149. Tom And Jerry - 149 - Matinee Mouse (1966).avi

 150. Tom And Jerry - 150 - The A Tom Inable Snowman (1966).avi

 151. Tom And Jerry - 151 - Catty Cornered (1966).avi

 152. Tom And Jerry - 152 - Cat And Dupli Cat (1966).avi

 153. Tom And Jerry - 153 - Guided Mouse Ille (1966).avi

 154. Tom And Jerry - 154 - O Solar Meow (1967).avi

 155. Tom And Jerry - 155 - Rock N Rodent (1967).avi

 156. Tom And Jerry - 156 - Cannery Rodent (1967).avi

 157. Tom And Jerry - 157 - The Mouse From HUNGER (1967).avi

 158. Tom And Jerry - 158 - Surf Bored Cats (1967).avi

 159. Tom And Jerry - 159 - Shutter Bugged Cat (1967).avi

 160. Tom And Jerry - 160 - Advance And Be Mechanized (1967).avi

 161. Tom And Jerry - 161 - Purr Chance To Dream (1967).avi


Pass unlock Mediafire: leechhdvn


Link dự phòng ( include trong file txt)

Download tại đây:tom and jerry.txt

0 nhận xét:

Đăng nhận xét