Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

Tổng hợp các bài CCNA Lab Series tiếng việt fullGii thiu

Để thực hiện các lab trong tài liệu này, bạn cần chuẩn bị các thứ sau:


  1. Một máy tính có cài đặt Packet Tracer


Download bản 5.3 của nó ở đây:

Các thao tác xây dựng mô hình mạng và cấu hình cho các thiết bị đều được thực hiện trong Packet Tracer.

  1. Standalone Labs for CCNA


Là ebook tiếng Anh mà tôi dựa vào nội dung trong đó để biên soạn thành tài liệu tiếng Việt này. Bạn có thể tải nó về ở đây:

Download

Một số ưu điểm trong các bài lab do tôi biên soạn so với ebook trên là:

  • Tại các bước thực hiện đều có hình minh họa rõ ràng.

  • Nhiều khái niệm, lý thuyết được tôi diễn giải, tóm tắt lại sao cho ngắn gọn và dễ hiểu nhất.

  • Ngôn ngữ tiếng Việt nên thích hợp với các bạn chưa bắt kịp khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.


Lưý

Trước khi đi vào thực hiện theo các hướng dẫn trong tài liệu này, bạn nên biết là:

  1. Các bài lab được thiết kế phù hợp cho những bạn nào đã nắm khá vững chương trình học của chứng chỉ CCNA, thế nên phần lý thuyết về mạng căn bản nói chung cũng như những phần chuyên biệt trong CCNA nói riêng sẽ không được đề cập chi tiết trong các bài lab.

  2. Do trên Internet cũng có khá nhiều bài viết hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng Packet Tracer rồi nên tôi sẽ không trình bày lại nữa. Dưới đây là một số địa chỉ để bạn tham khảo:


http://vnexperts.net/index.php?option=com_content&task=view&id=755&Itemid=199

http://www.scribd.com/doc/4291610/Hng-dn-s-dng-Packet-Tracer-kakalotsai

 

Mục lục

Lab 1: Connecting and Logging on to a Cisco

Lab 2: Introduction to the Basic User Interface

Lab 3: Introduction to Basic Show Commands

Lab 4: CDP

Lab 5: Extended Basics

Lab 6: Setting the Banner MOTD (Message of the Day)

Lab 7: Copy command

Lab 8: Introduction to Interface Configuration

Lab 9: Introduction to IP (Internet Protocol)

Lab 10: ARP

Lab 11: Creating a Host table

Lab 12: Static Routes

Lab 13: RIP

Lab 14: Troubleshooting RIP

Lab 15: IGRP

Lab 16: PPP and CHAP

Lab 18: Saving Router Configurations

Lab 19: Loading Router Configurations

Lab 20: Frame Relay

Lab 24: Introduction to Basic Switch Commands

Lab 28: Standard Access Lists

Lab 29: Verify Standard Access Lists

Lab 30: Extended Access Lists

Lab 31: Verify Extended Access Lists

Lab 32: Named Access Control Lists

Lab 33: Advanced Extended Access List

Lab 34: Introduction to Telnet

Lab 35: Introduction to VLAN

Lab 36: VLAN Trunking Protocol

Lab 37: OSPF Single Area Configuration and Testing

1 nhận xét: