Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2013

Phân biệt "excuse me" và "sorry"Bài viết sau sẽ giúp các bạn biết được cách phân biệt "excuse me" và "sorry".
Ta dùng "excuse me" để xin người khác lưu ý khi ta sắp làm một việc gì như vượt qua mặt ai, và dùng "sorry" để xin lỗi sau khi làm việc đó.

Thí dụ như khi vào rạp chiếu bóng trễ, bạn nói "Excuse me" xin người ngồi ở hàng ghế đứng dậy hay co chân nhường chỗ cho bạn bước qua; sau khi bước qua, bạn quay lại nói "Sorry" (xin lỗi đã làm phiền).

  

Khi lên thang tự động ở trạm xe điện ngầm, thấy có người đứng bên trái chặn lối lên hay xuống mà ta muốn qua mặt, ta nói Excuse me. Người đó nhận ra mình có lỗi - vì bên phải dành cho người đứng, bên trái dành cho người vượt qua - có thể nói "Sorry".

Cũng dùng "Excuse me", cao giọng ở chữ "me" là để hỏi lại một câu nghe trái tai. Ví dụ, giáo sư nghe thoáng thấy một học sinh nói tục, quay lại nói: Excuse me? Em vừa nói gì đấy, lập lại coi!

 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét