Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2013

Phân biệt 'what about' và 'how about'"What about" và "How about" đều cùng có chung một nghĩa và có thể dùng thế nhau khi hỏi ý kiến người khác, hay hỏi để biết thêm tin tức về môt vấn đề gì, hay hỏi để quyết định một vấn đề gì.
* What about:

- Thí dụ cả gia đình đang bàn xem nên đi du lịch nơi nào, thì bà mẹ đề nghị:

What about Rome? I’d like to visit the Sistine Chapel to see "The Creation of Adam" by Michelangelo.

(Thế còn Rome thì sao, được không? Tôi muốn xem nhà thờ Sistine Chapel để xem bức vẽ trên trần "The Creation of Adam" của Michelangelo.)

- What about going to a movie?

(Ðề nghị đi xem xi-nê được không?)

- What about Jane? What’s she doing nowadays?

(Có tin tức gì về cô Jane dạo này ra sao? Cô ta hiện làm gì?) 

- What about his qualifications for the position?

(Thế khả năng chuyên môn của anh ta về chức vụ thì sao?)

  

How about cũng dùng với nghĩa đề nghị:

- How about some iced coffee?

(Uống cà phê đá nhé?) 

- How about going to a movie?

(Ðề nghị xem xi-nê được không?)

- How about going to France for our holidays?

(Thế vào dịp nghỉ lễ chúng ta sang Pháp chơi nhé?)

- How about another cup of coffee?

(Bạn uống một tách cà phê nữa nhé?)

How about cũng dùng để đề nghị một ý kiến mới từ trước đến giờ chưa ai nghĩ tới: I couldn’t get Mary to babysit. How about Rebecca? (Tôi không thể nhờ Mary coi các cháu được. Thế có ai nghĩ đến việc gọi Rebecca giúp không?)

How about cũng dùng để hỏi ý kiến một người: I’d like to play soccer. How about you? (Tôi thích chơi bóng đá. Còn anh thì anh thích chơi môn gì?) 

How about còn dùng với nghĩa xin vay tiền: How about five dollars until next week? (Cho vay 5 dollars, tuần tới tôi trả được không?)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét