Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

Lý Thuyết && Bài Tập Môn CCNA1 V5.0 update 2013

File dưới dạng PDF , các bạn down về tham khảo nha.

Link (tiếng Anh)

Link Dự Phòng 

Phần mềm tự học của Cisco (phần mềm mà cô gởi qua mail của các bạn đó )

Link

Còn đây là bài giảng tiếng Việt , lưu ý bài giảng tiếng Việt này ko giống như bài tiếng Anh mà mình đang học nhé, chỉ có tính chất tham khảo thêm.

Link

Bài Tập Buổi Thực Hành Tuần 3 :

Summary

Link

Bài Tập Buổi Thực Hành Tuần 7 :

Download

Bài Tập Buổi Thực Hành Tuần 9 :

Basic_IPAdd

Bài Tập Buổi Thực Hành Tuần 10:

Download  (Có file đáp án )

Bài Tập Buổi Thực Hành Tuần 11:

Download  (Có file đáp án )

0 nhận xét:

Đăng nhận xét