Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2013

Issue vs. Problem – Phân biệt Issue và Problem

Cả 2 từ này đều mang nghĩa là "vấn đề" nhưng giữa chúng vẫn có sự khác nhau. Giải pháp cho Issue ta có thể nhận thấy dễ dàng, nhưng giải pháp cho Problem khiến ta mất thời gian hơn. Ta có thể giải quyết Issue một cách riêng lẻ nhưng phải giải quyết Problems một cách công khai

- Cả Issue và Problem đều chỉ những vấn đề phát sinh, nhưng giữa chúng vẫn có sự khác nhau.

- Nét khác biệt nổi bật nhất giữa issue và problem là giải pháp. Giải pháp cho mộtissue được nhận ra rất dễ dàng. Đối với Problems ta mất nhiều thời gian hơn để đưa ra giải pháp.

- Issues chỉ sinh ra một tác động nhẹ nhưng cũng gây ra không ít phiền toái cá nhân.Problems làm cho những người khác bị ảnh hưởng.

- Issues có thể được xử lý riêng. Problems phải được xử lý công khai, để giải quyết chúng trong năng lực của chính phủ hoặc doanh nghiệp.

Issue có thể có tiềm năng gây ra thiệt hại. Problem phát triển khi các tác hại hoặc tác động bắt đầu xuất hiện.

Ví dụ:

As employers we need to be seen to be addressing these issues.

Là những người sử dụng lao động chúng ta cần phải được xem xét để giải quyết những vấn đề này.

Don't worry about who will do it - that's just a side issue.

Đừng lo lắng về việc ai sẽ làm điều đó - đó chỉ là một vấn đề phụ.

Our main problem is lack of cash.

Vấn đề chính của chúng tôi là thiếu tiền mặt.

The very high rate of inflation presents a serious problem for the government.

Tỷ lệ lạm phát cao là một vấn đề nghiêm trọng đối với chính phủ.


 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét