Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013

Hướng dẫn học HTML5 – CSS3 & Jquery qua Slider

Slider with HTML5 – CSS3 & Jquery


  • Tutorial Details

  • Độ khó: Trung Bình

  • Thời gian: 27:31 phút

  • File size: 126 MB

Hôm nay thì chúng ta sẽ thay đổi không khí một chút nhé, trong bài này thì chúng ta sẽ tìm hiểu 1 chút gì đó về HTML5&CSS3 và một chút về Jquery.

Và bài này thì mình cũng yêu cầu các bạn cần phải xem qua các bài viết về Jquery của đã đăng. Đó là cơ sở để các bạn có thể tiếp thu được bài này.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét