Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

Download Cerberus FTP Server 5.0.3.0 Final full - Tự tạo FPT Sever


Cerberus FTP Server là một ứng dụng máy chủ FTP mạnh mẽ sử dụng giải thuật mã hóa SSL/TLS theo chuẩn công nghiệp mà không ảnh hưởng chút nào đến tính tiện dụng.

• Được thiết kế để chỉ sử dụng rất ít tài nguyên CPU & bộ nhớ, Cerberus sử dụng một giao diện thân thiện mà bạn có thể dễ dàng đóng mở bằng cách sử dụng một icon trên system tray.

• Ứng dụng máy chủ này có thể nhận biết được các kết nối được tạo nên theo nhiều chuẩn giao tiếp khác nhau (Multi-homed PCs), tích hợp với cơ sở dữ liệu người dùng Windows NT hoặc Active Directory, bản thân nó chạy như một service của Windows, có khả năng tiếp tục truyền tải dữ liệu khi bị ngắt giữa chừng, và còn là một trình quản lý rất tốt đáp ứng yêu cầu kiểm soát việc truy nhập và sử dụng file. Người quản trị có thể đặt giới hạn về số luồng kết nối, thời gian thiết lập kết nối (timeout), những IP được quyền truy nhập cũng như rất nhiều thiết lập khác.

• Thêm vào đó, Cerberus FTP Server còn cung cấp đầy đủ các thông số về từng kết nối cũng như hỗ trợ ghi chép đầy đủ tất cả các sự kiện. Cerberus FTP ServerTM luôn đáp ứng các chuẩn RFC959 & RFC1123.

Changes in Version 5.0.3.0 

• Added an option to create impersonated AD user before creating the intial home directory to ensure the AD user has owner rights on the home directory
• HTTP/S range support for partial content retrieval and file resume
• Updated the web client
• Updated controls for Users page of the User Manager
• Added ability to restrict IPs by user account or group
• Added maximum upload file size quota for user accounts
• Added event rule for disable-after-date events
• Fixed a bug where some symbols in URLs were not properly escaped
• Fixed events bug where server operations actions were not saved properly to file
• Fixed a bug where SSH clients attempting to open unsupported channels are not told of the failure

Trang chủ


Tải về

0 nhận xét:

Đăng nhận xét