Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2013

“Contain” có giống với “include”?This suitcase contains my clothes and some books. Câu này sẽ được hiểu là: Cái vali này đựng quần áo của tôi và vài quyển sách - ngoài ra không có gì khác nữa.
Nhưng nếu ta thay “contain” bằng “include” thì ý nghĩa sẽ trở thành: Vali này gồm có quần áo của tôi với vài quyển sách – và có thể còn những thứ khác nữa.

* “Contain” nghĩa là chứa đựng:

- This suitcase contains my clothes.

(Chiếc vali này đựng quần áo của tôi.) 

Hoặc là:

- The yellow notebook contains everything I’ve studied for 2 years.

(Quyển vở màu vàng chứa mọi thứ tôi học trong 2 năm qua.) 

* Còn “include” là bao gồm:

- His conclusion includes all our ideas

(Kết luận của ông ta bao gồm tất cả ý kiến của chúng tôi.) 

- My computer includes many English songs.

(Máy tính của tôi bao gồm nhiều bài hát tiếng Anh.) 

  

* Nếu chỉ có thế thì hai từ này hoàn toàn có thể thay thế cho nhau được không?
- This suitcase contains my clothes.

Câu này sẽ được hiểu là: Cái vali này đựng quần áo của tôi - ngoài ra không có gì khác nữa. 

Nhưng nếu ta thay “include” vào câu:
- This suitcase includes my clothes.

Nghĩa của câu sẽ trở thành: Vali này gồm có quần áo của tôi - và có thể còn những thứ khác nữa.

Ví dụ khác:
- The English test will contain listening and speaking.

-> Người nghe sẽ hiểu là: Bài kiểm tra tiếng Anh sẽ gồm phần nghe và nói, ngoài hai phần đó ra không phải thi thêm kỹ năng gì nữa.

- The English test will include listening and speaking. 

-> Thì vẫn có thể có thêm các phần thi khác (writing, …).

 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét