Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

CÁC NƯỚC ĐÔNG DÂN NHẤT TRÊN THẾ GIỚI

CÁC NƯỚC ĐÔNG DÂN NHẤT TRÊN THẾ GIỚI, 2004


Năm 2004                                                                                                   Năm 2050


Xếp hạng

NướcDân số (triệu người)


 Xếp hạng

NướcDân số (triệu người)1Trung Quốc1.300


 

1Ấn Độ1.6282Ấn Độ1.087


 

2Trung Quốc1.4373Mỹ294


 

3Mỹ4204Inđônêxia219


 

4Inđônêxia3085Bra - xin179


 

5Nigiêria3076Pakixtan159


 

6Pakixtan2957Nga144


 

7Bănglađét2808Bănglađét141


 

8Braxin2219Nigiêria137


 

9CHDC Công Gô18110Nhật128


 

10Êtiôpia173* Năm 2004 trong 10 nước đông dân nhất thế giới có 3 nước Mỹ, Nga và Nhật.

Năm 2050 chỉ còn Mỹ nằm trong danh sách 10 nước đông dân nhất.

 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét