Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

Truyền dẫn đa sóng mang (Multi carrier Transmission)

Mạch ATDE rất hữu dụng nhưng không phải là vạn năng, nếu dải tần dùng để truyền (W) lớn -> IBPD (InBand Power Difference) lớn đến mức ATDE không bù nổi -> ISI lớn.

Khắc phục : Chia luồng tin thành N luồng con (khá nhỏ) , mỗi luồng con điều chế 1 sóng mang con (sub carrier) -> W mỗi sóng mang nhỏ lại -> độ chênh lệch không quá lớn -> ATDE lại bù tốt.

Đặc điểm :
- Tốn phổ (mỗi sóng mang con cần phải cách nhau một khoảng bảo vệ)
- Có bao nhiêu kênh con cần bấy nhiêu cặp thu phát

-> Chỉ sử dụng trong trường hợp bất khả kháng

Sau này có một kỹ thuật khắc phục được cả 2 nhược điểm này và thậm chí còn tiết kiệm phổ hơn nữa, đó là OFDM.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét