Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

Tổng hợp giáo trình CCNA Full ( tiếng Việt+tiếng Anh)

Đây là 1 tài liệu để các bạn yêu thích học CCNA mà chưa rành về tiếng Anh chuyên ngành mạng !!!Sách gồm có 11 chương, các chủ đề được trình bày có hệ thống và cô đọng. Nội dung chính của tập hai là khảo sát thành phần cấu trúc và hoạt động của router, đồng thời hướng dẫn người đọc cấu hình cơ bản cho router. So với phiên bản cũ, phiên bản mới có đề cập thêm hai phần mới là: Giao thức thông điệp điều khiển Internet (ICMP) và danh sách kiểm tra truy nhập (Access Control List). Bên cạnh đó, các phần về cấu trúc router, cấu hình router và xử lý sự cố cho router cũng được bổ sung thêm nhiều chi tiết mới so với phiên bản cũ. Cuốn sách không chỉ là một giáo trình hữu ích cho các học viên mạng CCNA mà còn là tài liệu bổ ích cho các bạn đọc muốn trở thành những nhà networking chuyên nghiệp.


Giáo trình CCNA (Vietnamese)

Cuốn sách này được biên soạn dựa trên chương trình đào tạo chuyên viên mạng Cisco. Đây là chương trình có tính thực tế cao. Giáo trình có 11 chương các chủ đề có tính hệ thống và cô đọng. Cuốn sách không chỉ là 1 cuốn giáo trình hứu ích cho các học viên mạng CCNA. Mà còn là tài liệu bổ ích cho bạn đọc muốn trở thành những nhà Networking chuyên nghiệp


Tập 2
Chương 1 : WAN và Router
Chương 2 : Giới thiệu về Router
Chương 3 : Cấu hình Router
Chương 4 : Cập nhật thông tin từ các thiết bị khác
Chương 5 : Quản lý phần mềm Cisco IOS
Chương 6 : Các giao thức định tuyến
Chương 7 : Giao thức định tuyến theo vetor khoảng cách
Chương 8 : ICMP điều khiển và thông báo lỗi
Tập 3
Chương 1 : Định tuyến không theo lớp địa chỉ
Chương 2 : OSPF đơn vùng
Chương 3 : EIGRP
Chương 4 : Các khái niệm về chuyển mạch
Chương 5 : Switch
Chương 6 : Cấu hình Switch
Chương 7 : Giao thức Spanning - Tree
Chương 8 : VLAN
Tập 4
Chương 1 : Phân chia địa chỉ IP - Giới thiệu NAT
Chương 2 : Các công nghệ WAN
Chương 3 : PPP
Chương 4 : ISDN và DDR
Chương 5 : Frame Relay
Chương 6 : Giới thiệu về quản trị mạng
Link download:

CCNALabguide (Vietnamese)
CCNA LAB GUIDE
Version 4.0
(Cisco Certified Network Associate)
Author: Duong Van Toan (VNE)
Hanoi -Vietnam - 12/10/2008

Link download 

Nội dung Trang
Phần I Giới thiệu về các thiết bị Cisco
Chương 1 Các loại cáp và các loại kết nối
Chương 2 Giao diện Command-Line Interface
Phần II Cấu hình Cisco Router
Chương 3 Cấu hình một Cisco Router
Phần III Định tuyến
Chương 4 Giao thức định tuyến tĩnh
Chương 5 Giao thức định tuyến RIP
Chương 6 Giao thức định tuyến EIGRP
Chương 7 OSPF đơn vùng
Phần IV Chuyển Mạch (Switching)
Chương 8 Cấu hình một Switch
Chương 9 VLAN
Chương 10 VTP và Inter-Vlan Routing
Chương 11 STP và EtherChannel
Phần V Mở rộng mạng LAN
Chương 12 Triển khai một Wireless LAN
Phần VI Quản trị mạng và xử lý lỗi
Chương 13 Dự phòng và khôi phục phần mềm Cisco IOS và các file cấu hình
Chương 14 Các bước khôi phục Mật khẩu và Configuration Register
Chương 15 Giao thức CDP
Chương 16 Telnet và SSH
Chương 17 Các câu lệnh Ping và Traceroute
Chương 18 SNMP và Syslog
Chương 19 Cơ bản xử lý lỗi
Phần VII Quản lý các dịch vụ IP
Chương 20 Network Address Translation (NAT)
Chương 21 DHCP
Chương 22 Ipv6
Phần VIII WAN
Chương 23 HDLC và PPP
Chương 24 Frame Relay
Phần IX Bảo mật mạng
Chương 25 Access Control List (ACL)

Để tiện cho mọi người tìm kiếm sách và giáo trình học CCNA. Topic này sẽ tập hợp các loại sách và giáo trình về CCNA

1.CCNA® Cisco® Certified Network Associate Study Guide (Exam 640-802)
Mã:
Part- I – Introduction to Networking
1. Networking
2. OSI Reference Model
3. Layer 2 LAN Technologies
4. Bridges and Switches
5. Wireless
Part II -- TCP/IP Protocol Suite
6. TCP/IP and the Internet Layer
7. IP Addressing and Subnetting
8. VLSM
9. TCP/IP and the Transport Layer
10. Sending and Receiving TCP/IP Packets
Part III -- Cisco Catalyst Switches
11. Cisco IOS Software
12. Initial Switch Configuration
13. VLANs and Trunks
14. Switches and Redundancy
Part IV -- Cisco Routers and LANs
15. Routers and Routing
16. Initial Router Configuration
17. IOS Device Management
18. Security Device Manager
Part V--Routing
19. Basic Routing
20. OSPF Routing
21. EIGRP Routing
Part VI--Advanced Cisco Router Features
22. Access Control Lists
23. Address Translation
24. IPv6
Part VII--Cisco Routers and WANs
25. WAN Introduction
26. Frame Relay
Part VIII --Appendixes
Link download :

Pass unrar :mangmaytinh.netSách và giáo trình về CCNA

(Tất cả link mediafire)
1. CCENT-ICND1 Exam Certification Guide

 Download-Tải về:

Trích:


2. CCNA-ICND2 Exam Certification Guide

 Download-Tải về:

Trích:


3. Cisco Press Ccna Portable Command Guide 2Nd Edition(640-802)

 Download-Tải về:

Trích:


4. Sybex 640-802

 Download-Tải về:

Trích:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét