Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

"Đếm số chữ, số trang, số dòng trong Word" 2003,2007,2010

Khi bạn sử dụng word soạn thảo văn bản, trong một số trường hợp bạn bị giới hạn một số lượng chữ hay số dòng nhất định. Trong trường hợp này làm sao bạn có thể đếm được số lượng chữ và ký tự mà bạn đã gõ, số dòng, số đoạn, số trang... trong word? Chẳng lẽ chúng ta phải đếm từ từ, từng chữ không ai dại mà làm thế đúng không ne, và cũng chẳng thể nào làm nỗi khi số lượng chữ quá đơn, chưa nói đến độ chính xác nữa. Trong word có một công cụ giúp bạn có thể đếm số trang (Pages), số ký tự (Charaters), số dòng (Lines) và số đoạn (Paragraphs)... một cách nhanh chóng.

Sau khi bạn đã hoàn tất việc soạn thảo, nếu muốn đếm một khối văn bản nào thì bạn chỉ cần tô đen khối văn bản đó và vào Tools >> Word Count... (đối với Word 2003), vào Review >> Word Count (đối với Word 2007 hay 2010) như hình bên dưới.


Một hộp thoại hiện ra sẽ cho bạn kết quả như bên dưới
Chúc bạn thành công
Khi bạn tham gia một cuộc thi nào đó, yêu cầu bạn cần trình bày nội dung bằng file.doc và có hạn chế số lượng từ. Làm thế nào để bạn đếm được số lượng từ, số lượng ký tự… công việc này rất đơn giản, QuanTriMang.com sẽ hướng dẫn bạn cách đếm ký tự trong file văn bản như sau:

 

1. Lựa chọn (bôi đen) đoạn văn bản cần đếm.


2. Vào Tools Word count…


Dem so ky tu trong doan van ban


3. Xuất hiện hộp thoại Word Count:


Dem so ky tu trong doan van ban
Các thông số thông báo như sau:


- Pages: Số trang
- Words: Số từ
- Characters (no spaces): Số ký tự (không tính ký tự trắng)
- Characters (with space): Số ký tự (Tính cả ký tự trắng)
- Paragraphs: Số đoạn
- Lines: Số dòng.
- £ Include footnotes and endnotes: Không đếm chú thích
R Include footnotes and endnotes: Đếm cả chú thích
- Nút Show Toolbar: Hiển thị thanh công cụ Word CountDem so ky tu trong doan van ban


4. Close: Đóng hộp thoại thông báo.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét