Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013

QUÊN VÀ NHỚ

Quên làm sao và hãy nhớ làm sao
Muốn nhớ hay quên có được nào
Quên thì không nỡ nhớ càng đau
Nhớ lại thêm buồn, quên được đâu.


Gặp nhau làm chi để sầu để nhớ
Thương nhau làm chi để khổ để chờ
Một lần hội ngộ ngàn đời nhớ
Kỉ niệm ngày xưa sao có thể nhạt mờ.

Nhớ thêm chi kỷ niệm đầu tan vỡ
Đễ dĩ vãng theo năm tháng phai mờ
Vấn vương chi cho lệ sầu vương đổ
Hội ngộ ngày nào xin chớ đợi chờ .


0 nhận xét:

Đăng nhận xét