Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

Điều biết trước

Nhẹ nhàng như chiếc lá rơi
Em đi ra khỏi cuộc đời của ta
Tưởng rằng ngày đó còn xa
Không ngờ ngày đó lại là hôm nay
Ừ thì hai đứa chia tay
Ừ thì cứ để em vay một lời
(Cái hôm sao sáng đầy trời
Gió nghe em nhận một lời yêu ta)
Bây giờ tình đã cách xa
Em còn giữ lại hay là trả tôi?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét