Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013

Cách Tính Điểm Trong Đế Chế

Các thông số trong AOE, điểm trong đế chế, điểm kinh tế tính như thế nào, điểm quân sự trong đế chế … Tất cả sẽ được phân tích kỹ trong bài viết này

Điểm của đội được tính bằng cách lấy tổng điểm của những người mà bạn chọn làm đồng minh và điểm của bạn sau đó chia lấy trung bình cộng (có thể người đó không đồng minh với bạn nhưng nếu bạn chọn bắt tay với người đó thì điểm của họ cũng được tính vào để chia trung bình (Lúc cuối trận bạn chỉ cần bỏ bắt tay với đồng minh là có thể tên bạn sẽ đầu bảng)

Điểm của bạn là tổng điểm quân sự, điểm kinh tế, điểm tôn giáo, điểm công nghệ và điểm về sống sót và Wonder.

Điểm quân sự Military

cach tinh diem trong de che Cách Tính Điểm Trong Đế Chế

1 quân địch (bất kể lính gì) +1/2 đ
Phá 1 nhà của địch(bất kể nhà gì) + 1 đ
Nếu quân đội của bạn (tất cả loại lính) + số tháp canh của bạn là lớn nhất +25 điểm (!!!: Nếu bạn limit quân rồi thì xây nhiều tháp canh vào điểm của bạn sẽ tăng lên)

Điểm kinh tế Economy:

cach tinh diem trong de che 1 Cách Tính Điểm Trong Đế Chế

Đào được 100 vàng +1đ
Buôn bán được 100 vàng +1 đ (!!!: Có thể đổi food,wood,stone lấy vàng bằng cách đẻ Trade boat trong BD rồi cho nó đến BD của quân cần trao đổi buôn bán)
Cho đi 60 tài nguyên(food,wood,stone hoặc gold) +1 đ
Nhận về 60 tài nguyên(food,wood,stone hoặc gold) -1 đ (Cái này rất hay nếu bạn đánh mãi rồi mà điểm vẫn thua 1 thằng đồng minh bạn xem mình thừa cái gì xong rồi lừa lúc nó không để ý bạn đẩy hết cho nó —> Bạn đứng đầu bảng. Cũng có thể cho quân địch để dìm điểm của bọn nó xuống Hơi mạo hiểm)
Mua được thêm 1 nông dân +1 đ
Mở rộng 3% bản đồ + 1đ
Mở bản đồ rộng nhất +25 điểm (Dù đã nâng cấp chia sẻ bản đồ với đồng minh rồi nhưng nếu bạn cho con ngựa thịt đi soi hết những vùng bạn chưa đến thì điểm của bạn sẽ tăng lên nhiều.Nếu bạn chơi với máy hardest muốn điểm đời 2 của bạn cao như máy thì phải cho 2 thằng nông dân đi mở bản đồ )

Điểm tôn giáo Religion:

cach tinh diem trong de che 2 Cách Tính Điểm Trong Đế Chế

Nếu phù thủy úm được 1 tên địch hoặc nhà địch +2 đ
Nếu tổng số úm được là nhiều nhất thì +25đ
Xây thêm 1 nhà phù thủy +3đ
Chiếm được 1 cái giếng +10đ
Chiếm được 1 cái xe +10 điểm (Vừa vào trận mở mắt ra đã thấy cái xe thì thích lắm nhỉ. Nếu trong trận thấy đâu có cái xe thì nhớ kéo về làm chủ ruộng nhé vừa được cộng điểm vừa không mất công với thằng chủ ruộng)
Nếu chiếm được hết 5 cái xe thưởng +25 đ
Nếu chiếm được hết 5 cái giếng cũng thưởng +25 đ

Điểm công nghệ Technology:

cach tinh diem trong de che 3 Cách Tính Điểm Trong Đế Chế

Nâng cấp xong 1 công nghệ +2đ
Nâng cấp được nhiều công nghệ nhất thưởng +50 điểm
Lên đời 3 sớm nhất +25 đ
Lên đời 4 sớm nhất +25 đ

Điểm về Sống sót và Wonder:

Nếu hết sạch dân -100đ
Xây được thêm 1 Wonder +100đ

 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét