Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013

NỖI LÒNG

Người đi sóng cuộn đôi bờ 
Sương thu còn ngậm đến giờ chưa tan 
Nỗi lòng gió trải miên man 
Lời thơ ghi vội đôi hàng còn đây 
Bến xưa trơ trọi tàng cây 
Có người đứng đợi càng ngày càng xa. 
Lưng trời ngóng cánh chim qua 
Thương cho nước lớn con phà chưa sang. 
Chẳng lo phận đã lỡ làng 
Sao giờ người ấy sang ngang chưa về?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét