Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

Tổng hợp kho Ebook về Pascal


Anh em nào mê Pascal có thể vào xem thể thao khảo nhé :

150 đề tin học (.pdf):

http://www.mediafire.com/?cjncgsij2v1

Bài tập Pascal (.prc):
http://www.mediafire.com/?jyobuujg7zi

Các hàm và thủ tục trong pascal (.pdf) :
http://www.mediafire.com/?vmmxxx4jo0q

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật_Lê Minh Hoàng (.pdf) : 
http://www.mediafire.com/?xz3ymmmj3vm

Cấu trúc dữ liệu (.pdf) : 
http://www.mediafire.com/?3biywbktjyg

Cấu trúc dữ liệu đặc biệt (.pdf) :
http://www.mediafire.com/?jgmjm4iiirw

Pascal từ A đến Z (.rar) : 
http://www.mediafire.com/?82nsyxyzmox

Kỹ thuật thiết kế giải thuật (.ppt) :
http://www.mediafire.com/?b0jgxdzyt2f

Kỹ thuật lập trình (.pdf) : 
http://www.mediafire.com/?2zwpzezhgrj

Lập trình Pascal căn bản (.pdf) :
http://www.mediafire.com/?izw1xxqffy7

Lập trình Pascal (.pdf) :
http://www.mediafire.com/?gdqgommyvty

Thuật giải di truyền (.doc) :
http://www.mediafire.com/?igs3myimz1z

Thuật toán và thuật giải (.pdf) : 
http://www.mediafire.com/?ydtm4k5dmwg

Đề tin học quốc gia 2005 - 2008 :
http://www.mediafire.com/?x4ztjgtdnjx

0 nhận xét:

Đăng nhận xét