Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2012

Xử phạt người điều khiển xe máy sử dụng còi xe không đúng quy định

Hỏi: Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự mô tô lắp đặt, sử dụng còi xe không đúng quy định bị xử phạt như thế nào?

Trả lời
:


Việc mua bán còi xe dễ dàng nên nhiều thanh niên lắp đặt còi xe không đúng quy định
Theo Nghị định 34/2010/NĐ-CP ngày 2/4/ 2010 của Chính phủ, mức xử phạt như sau:

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy bấm còi trong thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau trong khu đông dân cư, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định bị phạt tiền từ 80.000 - 100.000 đồng (Theo điểm i khoản 2 điều 9) 

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy được quyền ưu tiên khi đi làm nhiệm vụ không có tín hiệu còi, cờ, đèn theo đúng quy định bị phạt tiền từ 80.000- 100.000 đồng (Theo điểm k khoản 2 điều 9) 

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy bấm còi, rú ga liên tục trong đô thị, khu đông dân cư, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định bị phạt tiền từ 100.000- 200.000 đồng (Theo điểm e khoản 3 điều 9) 

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy không được quyền ưu tiên sử dụng tín hiệu còi, cờ, đèn của xe ưu tiên bị phạt tiền từ 100.000- 200.000 đồng. Bị tịch thu còi, cờ, đèn sử dụng trái quy định. Nếu vi phạm này mà gây tai nạn giao thông nhưng chưa tới mức nghiêm trọng thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 60 ngày. Nếu vi phạm này mà gây tai nạn giao thông từ mức nghiêm trọng trở lên thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn (Theo điểm g khoản 3 và điểm a, b, c khoản 9 điều 9) 

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy không có còi bị phạt tiền từ 80.000- 100.000 đồng (Theo điểm a khoản 1 điều 20)

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy sử dụng còi không đúng quy chuẩn kỹ thuật cho từng loại xe bị phạt tiền từ 100.000- 200.000 đồng và bị tịch thu còi (Theo điểm a khoản 2 và điểm a khoản 5 điều 20) 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét