Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

Tiểu sử Bin-La-Den

Để mở  đầu cho Blog mình xin góp một tiểu phẩm truyện cười khá là hay.

TIỂU  SỬ  BIN-LA-DEN0 nhận xét:

Đăng nhận xét