Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Xử phạt đối lỗi vi phạm không có Giấy đăng ký xe ô tô

Hỏi: Người điều khiển, chủ xe ô tô và các loại xe tương tự ô tô không có Giấy đăng ký xe bị xử phạt hành chính như thế nào?

Trả lời


Theo nghị định 34/2010/NĐ-CP ngày 2 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ, mức xử phạt như sau: 


Người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự ô tô không có Giấy đăng ký xe, đăng ký rơ-mooc hoặc sơ mi rơ-mooc theo quy định bị phạt tiền từ 2.000.000- 3.000.000 đồng, bị tạm giữ phương tiện, giấy tờ có liên quan đến người điều khiển và phương tiện 10 ngày và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 30 ngày (Theo điểm k khoản 4, điểm c khoản 6 điều 19 và điểm đ khoản 1 điều 54)

Ảnh minh họa
Người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự ô tô sử dụng Giấy đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc sử dụng Giấy đăng ký xe không đúng số khung, số máy (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) bị phạt tiền từ 4.000.000- 6.000.000 đồng, bị tịch thu Giấy đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 30 ngày, bị tạm giữ phương tiện, giấy tờ có liên quan đến người điều khiển và phương tiện 10 ngày (Theo điểm đ khoản 5, điểm c khoản 6 điều 19 và điểm đ khoản 1 điều 54)

Người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự ô tô đăng ký tạm hoạt động quá phạm vi, thời hạn cho phép bị phạt tiền từ 4.000.000- 6.000.000 đồng (Theo điểm a khoản 5 điều 19) 

Chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự ô tô tẩy xoá hoặc sửa chữa giấy đăng ký xe, hồ sơ đăng ký xe bị phạt tiền từ 1.000.000- 2.000.000 đồng, bị thu hồi đăng ký (trường hợp đã được cấp lại) bị tịch thu hồ sơ, các loại giấy tờ giả mạo (Theo điểm b khoản 4 và điểm b khoản 7 điều 33)

Chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự ô tô không chấp hành việc thu hồi Giấy đăng ký xe của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định bị phạt tiền từ 1.000.000- 2.000.000 đồng (Theo điểm c khoản 4 điều 33)

Chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự ô tô không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định; không làm thủ tục đổi lại giấy đăng ký xe khi xe đã được cải tạo; khai báo báo không đúng sự thật hoặc sử dụng các giấy tờ, tài liệu giả để được cấp lại Giấy đăng ký xe bị phạt tiền từ 1.000.000- 2.000.000 đồng (Theo điểm đ, e, h khoản 4 điều 33)

Trường hợp, người điều khiển xe ô tô không mang theo Giấy đăng ký xe bị phạt tiền từ 120.000- 200.000 đồng (Theo điểm b khoản 4 điều 24).1 nhận xét: