Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

Mức phạt xe máy vượt sai quy định và đi vào đường cấm

Hỏi: Người điều khiển xe máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự đi và vượt sai quy định, đi vào đường cấm bị phạt hành chính như thế nào?


Trả lời

Theo nghị định 34/2010/NĐ-CP ngày 2/4/ 2010 của Chính phủ, mức xử phạt như sau: 

Vượt sai quy định
Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) vượt xe khác không có báo hiệu xin vượt trước khi vượt bị phạt tiền từ 40.000- 60.000 đồng (Theo điểm b khoản 1 điều 9)

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) vượt bên phải trong các trường hợp không được phép bị phạt tiền từ 200.000- 400.000 đồng (Theo điểm h khoản 4 điều 9) 

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) vượt xe trong những trường hợp cấm vượt bị phạt tiền từ 500.000- 1.000.000 đồng (Theo điểm c khoản 5 điều 9)

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) vượt xe trái quy định gây tai nạn giao thông bị phạt tiền từ 2.000.000- 3.000.000 đồng, bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 60 ngày. Nếu vi phạm này mà gây tai nạn giao thông từ mức nghiêm trọng trở lên thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không thời hạn (Theo điểm c khoản 6 và điểm c, d khoản 9 điều 9)


Ảnh minh họa
Đi vào đường cấm

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự mô tô, tương tự xe gắn máy đi vào đường cấm, khu vực cấm; đi ngược chiều của đường một chiều, trừ trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định bị phạt tiền từ 100.000- 200.000 đồng. (Theo điểm đ khoản 3 và điểm c, d khoản 9 điều 9)

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự mô tô, tương tự xe gắn máy đi vào đường cấm, khu vực cấm; đi ngược chiều của đường một chiều, trừ trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định ở khu vực nội đô của các đô thị loại đặc biệt (Tp.Hà Nội và T.p Hồ Chí Minh) bị phạt tiền từ 300.000- 500.000 đồng và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 30 ngày (Theo khoản 2 và các điểm a, b, c khoản 3 điều 44)

Nếu vi phạm này mà gây tai nạn giao thông nhưng chưa tới mức nghiêm trọng thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 60 ngày. Nếu vi phạm này mà gây tai nạn giao thông từ mức nghiêm trọng trở lên thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không thời hạn

1 nhận xét: