Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2012

If Tomorrow Comes...Bạn sẽ dịch ra sao khi thấy câu này:

"If Tomorrow Comes..."
.
Nếu nghĩ nhanh... Một số bạn sẽ dịch là: "Nếu ngày mai đến"
Nhưng
.
Nghĩa chính xác của câu này hay hơn rất nhiều: "Nếu Còn Có Ngày Mai"
Vậy nên hãy sống ngày hôm nay và các ngày hôm sau nữa thật ý nghĩa ! Đừng sống vì quá khứ ! . . .


0 nhận xét:

Đăng nhận xét