Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

Easy DriverPack 5.2.7.3 - Download Driver All main full mediafire

Easy DriverPack 5.2.7.3 - Download Driver All main, ES Driver, Driver all main, easy driver pack tai driver moi nhat, easy Driver moi nhat


Easy DriverPack 5.2.7.3

1. Màn hình bắt đầu

- Khi bắt đầu gọi tập tin Easy DriverPack.exe sẽ có một giao diện làm việc mới giúp ta nhận biết đang bắt đầu quá trình phân tích phần cứng và xác định driver.2. Giao diện mới
 Click Start ->  Extrac And Install Drivers... (Giản nén và cài đặt Driver)
- Ở phần chính của giao diện chúng ta thấy sự lột xác hoàn toàn  đó là có cả các thanh công cụ như : Start, Option, About. Các công cụ này sẽ giúp bạn tùy chỉnh và điều khiển công cụ được tốt hơn.
- Danh sách phần cứng được liệt kê ngắn gọn hơn và tác giả cũng ko quên để phần ” chữ ký” trang web ở phần cuối giao diện.3. Khả năng làm việc:- Sử dụng ít tài nguyên nhất của CPU nhưng lại cho hiệu quả làm viêc cao nhất đó là. Tự động cài driver chính xác nhất, nhanh nhất.
- Sử dụng tốt trên phần cứng AMD, Nvidia, trong Windows x86 và x64.
- Bổ xung thêm Driver mới nhất cho các dòng Laptop
 
4. Tải về:
Phiên bản đầy đủ để sử dụng trên USB, DVD, phiên bản làm Ghost cho XP, Windows 7.
Home Page - Trang Chủ
Link Download: (Host: Kleii.com) (Host Việt Nam)Easy DriverPacks 5.2.7.3 WindowsXP (32Bit)

Click Download -> Easy DriverPacks 5.2.5.5 WindowsXP Part 1 : 

Click Download -> Easy DriverPacks 5.2.5.5 WindowsXP Part 2:

Easy DriverPacks 5.2.7.3 Win7 (32Bit)

Click Download -> Easy DriverPacks 5.2.7.3 Win7 Part 1: 

Click Download -> Easy DriverPacks 5.2.7.3 Win7 Part 2:

Click Download -> Easy DriverPacks 5.2.7.3 Win7 Part 3:

Click Download -> Easy DriverPacks 5.2.7.3 Win7 Part 4:

Click Download -> Easy DriverPacks 5.2.7.3 Win7 Part 5:

Hoac link thay the:

Easy DriverPacks 5.2.7.3 Win7 (64Bit)

Click Download -> Easy DriverPacks 5.2.7.3 Win7 Part 1

Click Download -> Easy DriverPacks 5.2.7.3 Win7 Part 2

Click Download -> Easy DriverPacks 5.2.7.3 Win7 Part 3

Click Download -> Easy DriverPacks 5.2.7.3 Win7 Part 4

Click Download -> Easy DriverPacks 5.2.7.3 Win7 Part 5

Click Download -> Easy DriverPacks 5.2.7.3 Win7 Part 60 nhận xét:

Đăng nhận xét