Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2012

Xử phạt xe máy,oto chạy quá tốc độ

Hỏi: Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) chạy quá tốc độ quy định bị xử phạt hành chính như thế nào?

Trả lời:

Theo nghị định 34/2010/NĐ-CP ngày 2/4/ 2010 của Chính phủ, mức xử phạt như sau:

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h bị phạt tiền từ 100.000- 200.000 đồng (Theo điểm c khoản 3 điều 9)

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h ở ngoài khu vực nội thành các đô thị loại đặc biệt bị phạt tiền từ 200.000- 400.000 đồng (Theo điểm c khoản 4 điều 9)

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h ở trong khu vực nội thành các đô thị loại đặc biệt (Tp. Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh) bị phạt tiền từ 300.000- 500.000 đồng (Theo khoản 2 điều 44) 


Ảnh minh họa
Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chạy quá tốc độ trên 20km/h phạt tiền từ 500.000- 1.000.000. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 30 ngày (Theo điểm a khoản 5 và điểm b khoản 9 điều 9)

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không chú ý quan sát, chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông bị phạt tiền từ 2.000.000- 3.000.000 đồng và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 60 ngày. Nếu vi phạm này mà gây tai nạn giao thông từ mức nghiêm trọng trở lên thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn (Theo điểm c khoản 6 điểm c , d khoản 9 điều 9).

Mức xử phạt đối với ô tô chạy quá tốc độ

Hỏi: Người điều khiển xe ô tô đi không đúng tốc độ quy định bị xử phạt hành chính như thế nào?

Trả lời: 

Theo nghị định 34/2010/NĐ-CP ngày 2/4/ 2010 của Chính phủ, mức xử phạt như sau:

Người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10km/h bị phạt tiền từ 300.000- 500.000 đồng (Theo điểm c khoản 2 điều 8)

Người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h ở ngoài khu vực nội thành của các đô thị loại đặc biệt, bị phạt tiền từ 800.000- 1.200.000 đồng(Theo điểm c khoản 4 điều 8)

Điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h ở khu vực nội thành của các đô thị loại đặc biệt (T.p Hà Nội và T.p Hồ Chí Minh) bị phạt tiền từ 1.400.000- 2.000.000 đồng (Theo khoản 4, điều 43)

Người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h bị phạt tiền từ 2.000.000- 3.000.000 đồng. Ngoài việc bị phạt tiền người điều khiển phương tiện vi phạm còn còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 30 ngày (Theo điểm a khoản 5 và điểm a khoản 9 điều 8) 

Ảnh minh họa
Người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h bị phạt tiền từ 4.000.000- 6.000.000 đồng. Ngoài việc bị phạt tiền người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 60 ngày (Theo điểm a khoản 6 và điểm c khoản 9 điều 8)

Người điều khiển xe ô tô chạy dưới tốc độ tối thiểu trên những đoạn đường bộ có quy định tốc độ tối thiểu cho phép bị phạt tiền từ 800.000- 1.200.000 đồng (Theo Điểm d khoản 4 điều 8)

Người điều khiển xe ô tô có hành vi chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ bị phạt tiền từ 8.000.000- 12.000.000 đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 60 ngày. Vi phạm này mà gây tai nạn giao thông hoặc không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của người thi hành công vụ, hoặc chống lại người thi hành công vụ thì bị phạt tiền từ 15.000.000- 25.000.000 đồng (Theo khoản 7, khoản 8 và điểm c khoản 9, điều 8)

Không chú ý quan sát, điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông bị phạt tiền từ 2.000.000- 3.000.000 đồng, bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 60 ngày. Nếu vi phạm này mà gây tai nạn giao thông từ mức nghiêm trọng trở lên thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không thời hạn (Theo điểm d khoản 5, điểm c và d khoản 9 điều 8)
1 nhận xét: