Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

Xử phạt xe máy, xe mô tô đi sai làn

Hỏi: Nếu người điều khiển xe mô tô, xe máy (kể cả xe máy điện) có hành vi vi phạm khi chuyển làn, đi không đúng làn đường quy định bị xử phạt như thế nào?Ảnh minh họa
Theo nghị định 34/2010/NĐ-CP ngày 2/4/ 2010 của Chính phủ, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) có hành vi chuyển làn đường không đúng nơi cho phép, không có tín hiệu báo trước không giảm tốc độ và đi không đúng phần đường quy định bị xử phạt hành chính như sau: 

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) chuyển làn đường không đúng nơi được phép hoặc không có tín hiệu báo trước ở ngoài khu vực nội đô của các đô thị loại đặc biệt bị phạt tiền từ 80.000- 100.000 đồng (Theo điểm a khoản 2 điều 9)

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) chuyển làn đường không đúng nơi được phép hoặc không có tín hiệu báo trước ở khu vực nội đô của các đô thị loại đặc biệt (Hà Nội và Tp. HCM) bị phạt tiền từ 100.000- 200.000 đồng (Theo khoản 1 điều 44)

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) không đi bên phải theo chiều đi cuả mình, đi không đúng phần đường, làn đường, đi trên hè phố ở ngoài khu vực nội đô của các đô thị loại đặc biệt bị phạt tiền từ 80.000- 100.000 đồng. Nếu vi phạm này mà gây tai nạn giao thông nhưng chưa tới mức nghiêm trọng thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 60 ngày. Nếu vi phạm này mà gây tai nạn giao thông từ mức nghiêm trọng trở lên thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn (Theo điểm b khoản 2 và điểm c, d khoản 9 điều 9).

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) không đi bên phải theo chiều đi cuả mình, đi không đúng phần đường, làn đường, đi trên hè phố ở khu vực nội đô của các đô thị loại đặc biệt bị phạt tiền từ 100.000- 200.000 đồng. Nếu vi phạm này mà gây tai nạn giao thông nhưng chưa tới mức nghiêm trọng thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 60 ngày. Nếu vi phạm này mà gây tai nạn giao thông từ mức nghiêm trọng trở lên thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn. (Theo khoản 1 và điểm b, c khoản 3 điều 44)

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) điều khiển xe chạy tốc độ thấp mà không đi bên phải phần đường xe chạy gây cản trở giao thông bị phạt tiền từ 100.000- 200.000 đồng (Theo điểm d khoản 3 điều 9).
1 nhận xét: