Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012

Xử phạt người điều khiển xe máy không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông

Hỏi: Người điều khiển xe mô tô, xe máy và các loại xe tương tự xe mô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông bị xử phạt thế nào?

Trả lời: 


Ảnh minh họa
Theo nghị định 34/2010/NĐ-CP ngày 2/4/2010 của Chính phủ, mức xử phạt như sau: 

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự xe mô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông bị phạt tiền từ 100.000- 200.000 đồng. 

Nếu vi phạm này mà gây tai nạn giao thông nhưng chưa tới mức nghiêm trọng thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 60 ngày. Nếu vi phạm này mà gây tai nạn giao thông từ mức nghiêm trọng trở lên thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không thời hạn (Theo điểm a khoản 3 và điểm c, d khoản 9 điều 9)

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự xe mô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông ở khu vực nội đô của các đô thị loại đặc biệt bị phạt tiền từ 300.000- 500.000 đồng và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 30 ngày. 

Nếu vi phạm này mà gây tai nạn giao thông nhưng chưa tới mức nghiêm trọng thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 60 ngày. Nếu vi phạm này mà gây tai nạn giao thông từ mức nghiêm trọng trở lên thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không thời hạn (Theo khoản 2 và điểm a, b, c khoản 3 điều 44)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét