Thứ Hai, 22 tháng 10, 2012

Xử phạt lỗi vi phạm sử dụng đèn xe máy

Hỏi: Người điều khiển xe máy và các loại xe tương tự xe máy có hành vi lắp đặt, sử dụng đèn xe không đúng quy định bị xử phạt như thế nào?

Trả lời:

Theo nghị định 34/2010/NĐ-CP ngày 2/4/2010 của Chính phủ, mức xử phạt như sau: 

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự xe mô tô, các loại xe tương tự xe gắn máy không có đèn soi biển số, đèn báo hãm, đèn tín hiệu hoặc có nhưng không có tác dụng, không đúng tiêu chuẩn thiết kế bị phạt tiền từ 80.000 - 100.000 đồng (Theo điểm a, c khoản 1 điều 20)

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự xe mô tô, các loại xe tương tự xe gắn máy không có đèn chiếu sáng gần, xa hoặc có nhưng không có tác dụng bị phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng (Theo điểm c khoản 2 điều 20)


Ảnh minh họa
Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự xe mô tô, các loại xe tương tự xe gắn máy dùng đèn chiếu xa khi tránh nhau bị phạt tiền từ 40.000 - 60.000 đồng. Nếu vi phạm này mà gây tai nạn giao thông nhưng chưa tới mức nghiêm trọng thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 60 ngày. Nếu vi phạm này mà gây tai nạn giao thông từ mức nghiêm trọng trở lên thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không thời hạn (Theo điểm i khoản 1 và các điểm c, d khoản 9 điều 9)


Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự xe mô tô, các loại xe tương tự xe gắn máy không sử dụng đèn chiếu sáng về ban đêm hoặc khi sương mù, thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn bị phạt tiền từ 80.000- 100.000 đồng. Nếu vi phạm này mà gây tai nạn giao thông nhưng chưa tới mức nghiêm trọng thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 60 ngày. Nếu vi phạm này mà gây tai nạn giao thông từ mức nghiêm trọng trở lên thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không thời hạn (Theo điểm e khoản 2 và điểm c, d khoản 9 điều 9)
Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự xe mô tô, các loại xe tương tự xe gắn máy chạy xe trong hầm đường bộ không sử dụng đèn chiếu sáng bị phạt tiền từ 500.000- 1.000.000 đồng. Nếu vi phạm này mà gây tai nạn giao thông nhưng chưa tới mức nghiêm trọng thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 60 ngày. Nếu vi phạm này mà gây tai nạn giao thông từ mức nghiêm trọng trở lên thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không thời hạn (Theo điểm d khoản 5 và điểm c, d khoản 9 điều 9)
Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự xe mô tô, các loại xe tương tự xe gắn máy được quyền ưu tiên khi đi làm nhiệm vụ không có tín hiệu còi, cờ, đèn theo đúng quy định bị phạt tiền từ 80.000- 100.000 đồng (Theo điểm k khoản 2 điều 9) 
Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự xe mô tô, các loại xe tương tự xe gắn máy không được quyền ưu tiên mà sử dụng tín hiệu còi, cờ, đèn của xe ưu tiên bị phạt tiền từ 100.000- 200.000 đồng và bị tịch thu còi, cờ, đèn sử dụng trái quy định (Theo điểm g khoản 2 và điểm a khoản 9 điều 9)
1 nhận xét: