Thứ Ba, 16 tháng 10, 2012

Xử phạt hành vi điều khiển xe máy không tuân thủ biển chỉ dẫn, vạch kẻ đường

Hỏi: Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường bị xử phạt hành chính như thế nào?

Trả lời


Ảnh minh họa
Theo nghị định 34/2010/NĐ-CP ngày 2 /4/ 2010 của Chính phủ, mức xử phạt như sau:

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự mô tô không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường bị phạt tiền từ 40.000- 60.000 đồng. Nếu vi phạm này mà gây tai nạn giao thông nhưng chưa tới mức nghiêm trọng thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 60 ngày. Nếu vi phạm này mà gây tai nạn giao thông từ mức nghiêm trọng trở lên thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không thời hạn (Theo điểm a khoản 1 và điểm c, d khoản 9 điều 9)

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự mô tô không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường ở khu vực nội đô của các đô thị loại đặc biệt (Tp.Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh) bị phạt tiền từ 100.000- 200.000 đồng. Nếu vi phạm này mà gây tai nạn giao thông nhưng chưa tới mức nghiêm trọng thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 60 ngày. Nếu vi phạm này mà gây tai nạn giao thông từ mức nghiêm trọng trở lên thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không thời hạn (Theo khoản 1 và điểm b, c khoản 3 điều 44).

0 nhận xét:

Đăng nhận xét