Thứ Hai, 22 tháng 10, 2012

Video + Source code hướng dẫn tạo website Thương mại điện tử bằng JOOMLA

Đối với các doanh nghiệp, nhu cầu thiết kế 1 website thương mại điện tử là không nhỏ. Hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo ra 1 website thương mại điện tử bằng JOOMLA 1.5

Bài lab được chia thành 17 bước. Hoàn tất 17 bước, bạn sẽ được website như sau:
DOWNLOAD Source:( link mediafire): 


 dùng cho bài lab trên


Tổng hợp 17 video step hướng dẫn website như sau: (tất cả link mediafire)

Step 1: Cấu hình Appserv. Download (link mediafire)


Step 2: Cài website JOOMLA 1.5. Download : 

Step 3: Xử lý các lỗi cơ bản trước khi customize Joomla. Download : 

Step 4: Cài đặt Template. Download: 

Step 5: Cài đặt Virtuemart. Download : 

Step 6: Cấu hình Virtuemart tích hợp Joomla. Download : 

Step 7: Tạo và cấu hình Main menu. Download : 

Step 8: Tạo và cấu hình Sub menu. Download : 

Step 9: Tạo Module Login (Đăng kí thành viên). Download : 

Step 10: Breadcrumbs. Download: 

Step 11: Nhúng chức năng tìm kiếm sản phẩm. Download : 

Step 12: Tạo Bottom Menu. Download : 

Step 13: Tạo và cấu hình Shopping Cart (Giỏ hàng). Download : 

Step 14: Cấu hình danh mục Sản Phẩm. Download : 

Step 15: Thêm sản phẩm. Download : 

Step 16: Show sản phẩm đặt biệt ra trang chủ. Download : 

Step 17: Show sản phẩm bất kì ra trang chủ. Download : 

 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét