Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

Hướng dẫn cài đặt mạng Lan winXP

Cơ quan, công ty, gia đình bạn có hai máy tính hoặc nhiều hơn gắn chung một modem để kết nối mạng. Chúng ta  muốn chia sẻ tài liệu với nhau, chia sẻ các file, máy in. Máy bạn không đủ ổ cứng nên sử dụng nhờ ổ cứng máy khác, hoặc đơn giản là muốn kết nối để xem các văn bản.......

 

 
Sơ độ mạng Lan nhỏ  

Sau đây, tôi sẽ hướng dẫn cách cài đặt mạng Lan bằng các thực hiện theo các bước tại hình ảnh


Phần I cài đặt tên máy tính tên của mạng Lan

B1- Đúp chuột vào My Network Places. Click vào Setup a home or small...

 

 

 

B2- Tiếp tục next và thực hiện như hình ảnh

 

 

 Click chuột vào Next để tiếp tục cài

 

 

  Click chuột vào Next để tiếp tục cài

 

B3- Nhập tên của máy và tên của mạng.

Tên máy ở đây tôi đề ví dụ là MAY1, tên máy đơn giản, dễ viết để có thể gọi máy từ hộp run

 

 

Tên mạng Lan ở đây ta chọn mạng mạc định ban đầu không sửa đổi là MSHOME, có thể đổi tên mạng thành tên cơ quan hoạc công ty của minh

Lưu ý: Tất cả các máy muốn kết nối với nhau qua mạng Lan phải có phần tên mang Lan như nhau. Nếu bạn muốn kết nối tới một mạng Lan có sẵn, bạn phải nhập đúng tên mạng Lan đó.

Sau đó tiếp tục ấn vào Next để cài đặt tiếp.

Tiếp sau ta sẽ sang phần II chọn cách chia sẻ máy in và không

 

Cơ quan, công ty, gia đình bạn có hai máy tính hoặc nhiều hơn gắn chung một modem để kết nối mạng. Chúng ta  muốn chia sẻ tài liệu với nhau, chia sẻ các file, máy in. Máy bạn không đủ ổ cứng nên sử dụng nhờ ổ cứng máy khác, hoặc đơn giản là muốn kết nối để xem các văn bản.......

 

 
 


 

B4- Chia sẻ máy in hoặc không

Sau khi chia chọn tên máy tính và chọn Mạng để truy câp chương trình sẽ hiện ra 1 khung mới tên là File and printer sharing

Chúng ta sẽ lựa chọn tích vào ô Turning on file and printer... nghĩa là chọn chia sẻ máy In hoặc Turning off file and printer... không chia sẻ máy In trong mạng Lan

 

Chọn chia sẻ hoặc không chia sẻ máy In

 

B5- Tiếp tục Next như hình ảnh

Bước này hiện lại đầy đủ thông số như tên máy tính và tên mạng Lan truy cập như bước trên ta đã làm

 

Click tiếp Next để tiếp tục cài

 

 

Click Next để tiếp tục cài

 

 

Chọn Use my Windows XP CD sau đó kích chuột vào Next để tiếp tục

 

 

Kích Next để tiếp tục

 

 

Kich vào Finish để kết thúc cài đặt

 

Sau khi kết thúc cài đặt sẽ hiện ra một hộp thoại hỏi muốn reset lai máy tinh không chúng ta reset lai là kết thúc phần cài đặt.0 nhận xét:

Đăng nhận xét