Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

Anh cũng yêu em...

.. Anh đố em nhé, bjo có 2 con mèo, 1 con là "anh yêu em" và 1 con là "em yêu anh". Một hôm con "anh yêu em" bỏ đi mất, hỏi con còn lại tên j ?

- Em yêu anh.
+ Chắc ko ?
- Chắc.
+ Nói lại lần cuối chắc chắn nào, tên j ?
- Em yêu anh.
...
...
...
... Uh anh cũng yêu em ♥ ;))))


0 nhận xét:

Đăng nhận xét