Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

Từ ngày anh gặp em

 

Từ dạo ấy...thuyền tình ta gặp gỡ..!
Phút ban đầu...bỡ ngỡ gọi tên nhau..!!
Bóng in sâu...vào mắt buổi sơ giao..!
Hồn thơ thẩn...cõi lòng nghe xao xuyến..!!

Xin một phút...lặng êm trời mây gió..!
Cho ta dừng...bên ngõ vắng chiều mơ..!!
Kéo mây xanh...dệt mộng kết tình thơ..! 
Nhờ cơn gió...mang qua người bên ấy..!!

Cám ơn em...cho anh nguồn hạnh phúc..! 
Chuỗi ngày buồn...theo ngày tháng qua mau..!! 
Để tình yêu...đẹp mãi phút ban đầu..! 
Vòng tay ấm...thương trao về kỷ niệm..!! 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét