Thứ Ba, 18 tháng 9, 2012

Tạo Tuyết Rơi trong Một Bức Ảnh

Hướng dẫn này rất đơn giản, bạn sẽ học cách thêm tuyết rơi vào một bức ảnh. Tôi đã sử dụng một bức ảnh mùa đông thật đẹp của Magda Skale.Học snow1a Tạo Tuyết Rơi trong Một Bức Ảnh

 

Bước1: Mở file (file>open hoặc ctrl+o)

Học snow1 Tạo Tuyết Rơi trong Một Bức Ảnh

Bước2: Tạo một layer mới (layer>new>layer hoặc shift+ctrl+N)

Học snow2 Tạo Tuyết Rơi trong Một Bức Ảnh

Bước3: Thay đổi Layer Mode của layer sang Screen

Học snow3 Tạo Tuyết Rơi trong Một Bức Ảnh

Bước4: Tô màu layer bằng màu đen bằng cách thay đổi Foreground của layer thành màu đen, và nhấp chuột lên layer 2 lần trong Layer Palette, nhấn Alt +Del

Học snow4 Tạo Tuyết Rơi trong Một Bức Ảnh

Bước5: Gắn Graphic Pen Filter (filter>sketch>graphic pen), bên dưới là cách thiết lập của tôi. Bạn có thể thử nghiệm với Stroke Pen & Light/Dark Balance để có được kết quả tốt nhất.

Học snow5 Tạo Tuyết Rơi trong Một Bức Ảnh

Bước6: Gắn Gaussian Blur Filter (filter>blur>gaussian blur), tôi đã nhập một Radius có kích thước 1.5px, nhưng ..bạn cũng có thể thử nghiệm bằng các px khác để có được kết quả như ý muốn.

Học snow6 Tạo Tuyết Rơi trong Một Bức Ảnh

Bước7: Bây giờ, hại thấp Opacity xuống khoảng 70% và bạn đã hoàn thành hướng dẫn. Xin chúc mừng và cảm ơn bạn đã theo dõi hướng dẫn.
Học snow7 Tạo Tuyết Rơi trong Một Bức Ảnh


Dịch và biên tập từ: DphotoJournal


0 nhận xét:

Đăng nhận xét