Thứ Ba, 4 tháng 9, 2012

Góc nhỏ...!

 

Góc nhỏ trong tim...anh dấu em..!
Dấu bao ngày tháng...nhớ êm đềm..!!
Bao lần anh mở...trong niềm nhớ..!
Viết vội thơ tình...nhung nhớ em..!!

Góc nhỏ trong...anh thành góc nhớ..!
Nhớ hoài vô vọng...bóng ai mờ..!!
Nhớ đêm sương đứng...chờ hư ảo..!
Thấm lạnh tim côi...bởi mong chờ..!!

Anh đã mang em...vào bến mộng..!
Mơ thuyền gác mái...một đêm Xuân..!!
Để em dừng lại...bên bờ sóng..!
Dâng hiến tình anh...tặng mỹ nhân..!!

Em vẫn nằm yên...trong góc nhớ..!
Bởi người xa quá...chưa nên duyên..!!
Để đêm mơ ngủ...chờ em về..! 
Một góc trong đời....anh vẫn mơ..!!


0 nhận xét:

Đăng nhận xét