Thứ Hai, 9 tháng 7, 2012

Cho em - cho tôi

 

Thiếu một người trái đất vẫn còn quay

Một lá rụng cành vẫn xanh như thế
Nước bay hơi làm sao vơi được bể
Gió qua rồi đâu lạnh mãi đôi tay

Thiếu một người trái đất vẫn còn quay
Sao một cánh rụng đi nào thêm tối
Một đóa tàn, hoa sau này sẽ đổi
Mắt vô tình cũng đủ để hồn say

Thiếu một người trái đất vẫn còn quay
Nhưng vô nghĩa dù vòng quay nhanh chậm
Đêm lâu hơn ngày sẽ dài vô tận
Nắng chuyển mùa mặc kệ chẳng hề hay

Thiếu một người trái đất vẫn còn quay
Nhưng câu chữ cần chi đâu ghép nữa
Thơ có lỗi nhưng mà thôi không sửa
Thiếu một người trái đất vẫn còn quay

Thiếu một người trái đất có còn quay?
..............
0 nhận xét:

Đăng nhận xét