Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012

Trường "Công An" & "Cảnh Sát" khác nhau ở chổ nào?

Hiện tại, tên chính thức của Công an Việt Nam là Công an Nhân dân, tổ chức theo hình thức bán quân sự và cơ cấu thành một bộ trong chính phủ, do một bộ trưởng đứng đầu.

Trong lực lượng Công an Nhân dân chia thành hai lực lượng riêng biệt là Cảnh sát Nhân dân và An ninh Nhân dân, thực thi các nhiệm vụ chuyên biệt. Do đó khi đào tạo cũng phân ra làm 2 ngành, phục vụ cho mục đích trên.

* Nhiệm vụ của An ninh nhân dân

- Phòng ngừa, phát hiện, làm thất bại các âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

- Hoạt động tình báo.

- Hướng dẫn và phối hợp với các tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hoá - tư tưởng, an ninh thông tin; tham gia thẩm định quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia.

- Thực hiện quản lý công tác xuất cảnh, nhập cảnh; quản lý người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài cư trú tại Việt Nam; quản lý về bảo vệ bí mật nhà nước; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia ở biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật.

- Làm nòng cốt xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên các lĩnh vực, tại các địa bàn.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

* Nhiệm vụ của Cảnh sát nhân dân

- Phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội, về bảo vệ môi trường; phát hiện nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật khác và kiến nghị biện pháp khắc phục; tham gia giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng theo quy định của pháp luật.

- Quản lý hộ khẩu, cấp giấy chứng minh nhân dân; quản lý con dấu; quản lý về an ninh, trật tự các nghề kinh doanh có điều kiện và dịch vụ bảo vệ; quản lý và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng; quản lý vũ khí, vật liệu nổ; quản lý, thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy; tham gia cứu hộ, cứu nạn theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Công an = giữ gìn an ninh nhà nước.
Công an = Cảnh sát + An ninh +.......
Công an > Cảnh Sát

Những trường Công An thường đào tạo chung chung, tổng hợp về các mảng phục vụ cho mục đích của ngành. Còn các trường cảnh sát sẽ đạo tạo chuyên môn hóa, chuyên biệt với các mục đích khác nhau: Cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cảnh sát cơ động, cảnh sát đặc nhiệm...

Nếu đã theo ngành này thì nên công tâm, trong sạch, không là làm hại dân, hại nước, hại bản thân, gia đinh. Lương thì chắc chắn nhà nước lo cho đủ sống ở mức trung lưu của xã hội. Nên không lo lắm, còn muốn giàu thì tham ô, làm bậy thôi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét