Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012

Đại dương nào nhỏ nhất thế giới? Châu lục nào nhỏ nhất thế giới?

-Châu Mỹ 42.330.000 km2
-Châu Nam Cực 13.720.000 km2
-Châu Phi 30.370.000 890.000.000 14% 
-Châu Á 43.810.000 km2
-Châu Âu 10.180.000 km2
-Châu Đại Dương 9.010.000 km2 

-Ấn Độ Dương 75.000.000 km2
-Bắc Băng Dương là đại dương nhỏ nhất trong năm đại dương của Trái Đất, bao quanh cực Bắc, có diện tích 14.090.000 km² 
-Đại Tây Dương là đại dương lớn thứ 2 trên Trái Đất và chiếm khoảng 1/5 diện tích hành tinh, 
-Thái Bình Dương là đại dương lớn nhất thế giới, bao phủ một phần ba bề mặt Trái Đất, với diện tích 179,7 triệu km²
-Nam Đại Dương là một vùng nước bao quanh một châu lục là châu Nam Cực. Nó là đại dương lớn thứ tư và được xác định muộn nhất, chỉ được chấp thuận bằng quyết định của Tổ chức thủy văn quốc tế (IHO) năm 2000, mặc dù thuật ngữ này đã được sử dụng rất lâu và mang tính truyền thống trong các nhà hàng hải. Sự thay đổi này phản ánh những phát kiến gần đây trong lĩnh vực hải dương học về tầm quan trọng của các dòng hải lưu. Trước đây thì Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương được coi là mở rộng tới tận châu Nam Cực, định nghĩa này hiện nay vẫn còn được một số tổ chức địa lý sử dụng, trong đó có cả Hiệp hội Địa lý Quốc gia (NGS) của Mỹ.

Như vậy châu Đại Dương và Bắc Băng Dương là châu lục và đại dương nhỏ nhất thế giới.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét