Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

Quy đổi đơn vị trọng lượng vàng bạc đá quý quốc tế.

 


1 Ounce ~ 8.3 chỉ ~ 31.103 gram
1 ct ~ 0.053 chỉ ~ 0.2 gram
1 lượng = 1 cây = 10 chỉ =37.5 gram.
1 chỉ = 10 phân = 3.75 gram.
1 phân = 10 ly = 0.375 gram.
1 ly = 10 zem = 0.0375 gram.
1 zem= 10 mi = 0.00375 gram.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét